Një nga lajmet kryesore ditën e sotme në mediat greke është vdekja e një të moshuari 76-vjeç në një nga spitalet COVID, të cilit i hoqi tubin e oksigjenit një pacient shqiptar, pasi ishte shqetësuar nga zhurma.

Por si u zbulua se pas krimit qëndronte shqiptari? Mediat në Athinë kanë publikuar raportin e hetimeve që zbulon se pacienti shqiptar u identifikua nga gjurmët e gishtave.

Gjendja e pacientit grek ishte e stabilizuar sipas mjekëve, por papritur filloi të binte alarmi i pajisjes duke treguar se ishte jashtë funksionit. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, stafi nuk arriti që ta mbante në jetë 76-vjeçarin.

Mjekët konstatuan se priza e pajisjes së oksigjenit ishte hequr duke krijuar dyshimet mbi atë që kishte ndodhur, pasi sipas tyre, pacienti vetë nuk ishte në gjendje që të ngrihej. Mjekët kërkuan ndihmën e hetuesve të cilët zbuluan se në ventilator ishte gjurma e gishtave të pacientit tjetër në dhomë, që është shqiptar.

Pacienti shqiptar fillimisht mohoi çdo përfshirje, por policia sipas mediave kishte prova të pakundërshtueshme, që ishin shenjat e gishtave. Autori pranoi krimin, ndërsa u shpreh se prizën e hoqi pasi e shqetësonte zhurma e ventilatorit.

Po sipas mediave, shqiptari ka çrregullime të shëndetit mendor dhe neurologjik, të shkaktuara nga përdorimi i medikamenteve psikotrope, por edhe gjendjes së krijuar nga infektimi me COVID-19.

 

One of the main news today in the Greek media is the death of a 76-year-old man in one of the COVID hospitals, whose oxygen tube was removed by an Albanian patient, after he was disturbed by the noise.

But how was it discovered that the Albanian was behind the crime? The media in Athens have published the investigation report that reveals that the Albanian patient was identified by fingerprints.

The condition of the Greek patient was stabilized according to the doctors, but suddenly the alarm of the device started ringing indicating that it was out of order. Despite prompt intervention, staff failed to keep the 76-year-old alive.

The doctors found that the plug of the oxygen device had been removed, creating doubts about what had happened, as according to them, the patient himself was not able to get up. Doctors sought the help of investigators who discovered that in the ventilator was the fingerprint of the other patient in the room, who is Albanian.

The Albanian patient initially denied any involvement, but the police according to the media had incontrovertible evidence, which were fingerprints. The perpetrator admitted the crime, as he stated that he removed the plug because he was disturbed by the noise of the fan.

According to the media, the Albanian has mental and neurological health disorders, caused by the use of psychotropic drugs, but also the condition created by infection with COVID-19.