Ndahet nga jeta në moshën 84-vjeçare arkitekti dhe piktori i njohur Maks Velo.

Mësohet se Velo ishte i shtruar prej disa ditësh në QSUT, pasi vuante nga anemia.

Kush ishte Maks Velo

Maks Velo ka lindur në Paris, më 31 gusht të vitit 1935. Pas lindjes së tij, familja Velo u kthye përsëri në Shqipëri, në qytetin e Korçës, ku Maksi ka kaluar edhe fëmijërinë. Vendi i origjinës së prindërve ishte Dardha.

Pasi mbaron gjimnazin, ai vazhdon studimet pranë Institutit Politeknik, në degën e Inxhinierisë së Ndërtimit. Më pas specializohet për arkitekturë dhe në vitin 1960 merr pjesë në projektimin e parë që u bë në Tiranë. Ka punuar më tej pranë byrosë së projektimit të Tiranës. Pastaj, vitet ’78-’79 përkojnë edhe me periudhën më të vështirë të jetës së tij, pasi gjatë kësaj kohe, ai arrestohet dhe dënohet me dhjetë vjet burg.

Maks Velo është autor i një sërë botimesh si: “Kokëqethja”, “Palltoja e burgut”, “Thesi i burgut”, “Paralele për arkitekturën”, “Kohë antishenjë”, “Jeta ime në figura ” etj. Si artist, ai krijon në disa gjini të artit: pikturë, prozë, poezi, publicistikë sikundër është i angazhuar në çështje të aktualitetit shqiptar.

Famous architect and painter Max Velo passed away at the age of 84.

It is learned that Velo had been hospitalized for several days at QSUT, after suffering from anemia.

Who was Max Velo

Max Velo was born in Paris, on August 31, 1935. After his birth, the Velo family returned to Albania, to the city of Korça, where Maxi spent his childhood. The place of origin of the parents was Dardha.

After graduating from high school, he continued his studies at the Polytechnic Institute, in the branch of Civil Engineering. He then specialized in architecture and in 1960 took part in the first design that took place in Tirana. He further worked at the Tirana design bureau. Then, the years ’78 -’79 coincide with the most difficult period of his life, as during this time, he is arrested and sentenced to ten years in prison.

Max Velo is the author of a number of publications such as: “Headache”, “Prison coat”, “Prison bag”, “Parallel to architecture”, “Anti-sign time”, “My life in figures” etc. As an artist, he creates in several genres of art: painting, prose, poetry, journalism as he is engaged in issues of Albanian current affairs.