Pacientët që kanë kaluar Covid, po ankohen se po ndiejnë aroma ndryshe nga ato normalet.

Në një studim të fundit, studiuesit shprehen se simptoma e pazakontë i bën të shëruarit që të ndiejnë erë peshku dhe erë të djegur në vend të aromave normale. Kjo simptomë i ka lënë të shëruarit me pasoja që nga koha kur kanë qenë të infektuar.

Ata nuhasin aromë peshku dhe gjërash të djegura në situata kur zakonisht do duhej të nuhasnin aroma të tjera. Kirurgu i veshit, hundës dhe fytit, Profesor Nirmal Kumar shpjegoi për Daily Mirror se simptoma ‘e çuditshme dhe shumë unike’ duket se po prek të rinjtë dhe punonjësit e shëndetit në pjesën më të madhe.

Kjo është vetëm një nga disa simptomat e çuditshme të Covidit të identifikuara deri më tani.

Burimi: LADBIBLE |joq.al

Patients who have undergone Covid are complaining that they are smelling different than normal.

In a recent study, researchers say the unusual symptom makes healers feel fishy and burnt instead of normal odors. This symptom has left the healed with consequences since the time they were infected.

They smell fish and burnt things in situations where they would normally have to smell other scents. Ear, nose and throat surgeon, Professor Nirmal Kumar explained to the Daily Mirror that the ‘strange and very unique’ symptom seems to be affecting young people and health workers for the most part.

This is just one of the few weird Covid symptoms identified so far.

Source: LADBIBLE | joq.al