Tradhtia e burrit e ka bërë një grua shqiptare që të helmojë bashkëshortin dhe pastaj t’i lidhë kabllon në fyt. Ngjarja ka ndodhur në Cyrih, ku edhe jeton çifti. Bashkëshortët kanë tre fëmijë.

“Luljeta A. në prill të vitit 2018 në pijen e preferuar të burrit ka hedhur “Risperal dhe Temesta”. Burri bie në gjumë të thellë. Kur gruaja vëren në mengjes se burri është ende gjallë ajo rreth qafës i mbështjell kabllon elektrike, në ato momente zgjohet burri dhe përpiqet të shpëtojë. Nga zhurma zgjohen vajzat dhe e shpëtojnë babain e tyre”, thuhet në aktakuzë.

Ngjarja është nxitur për faktin se Arsim.A ka një dashnore shumë më të re në Kosovë. Luljeta. A (53) punonte si asistente e infermieres. Arsim A. ka disa prona në Kosovë me një vlerë totale prej 170 mijë francga zviceriane. Bashkëshortët kanë qenë të njohur për autoritetet edhe për mashtrime, prandaj prokurori ka bërë thirrje për dëbim nga Zvicra për të dytë, për burrin 10 vjet për gruan dëbim prej 15 vjetëve.

The betrayal of the husband has made an Albanian woman poison her husband and then tie the cable to his throat. The event took place in Zurich, where the couple also lives. The couple have three children.

Luljeta A. in April 2018 in her husband’s favorite drink has thrown “Risperal and Temesta”. The man falls into a deep sleep. When the woman notices in the morning that the man is still alive she wraps the electric cable around his neck, in those moments the man wakes up and tries to escape. “The girls wake up from the noise and save their father,” the indictment reads.

The event was prompted by the fact that Arsim.A has a much younger mistress in Kosovo. Luljeta. A (53) worked as a nurse assistant. Arsim A. has several properties in Kosovo with a total value of 170 thousand Swiss francs. The couple have been known to the authorities for fraud, so the prosecutor has called for deportation from Switzerland for a second, for a man 10 years for a woman deportation of 15 years.