Këngëtarja Rezarta Shkurta ka publikuar në faqen e saj në Instagram një letër, që i dedikohet diktatorit Enver Hoxha.

Siç duket, letra i ka mbërritur në ‘inbox’ këngëtares nga një qytetar, i cili ka qenë djalë i ri në kohën e komunizmit, e ndërsa sot është bërë prind.Ai e pranon që asokohe e ka urryer diktatorin, pasi nuk ndihej një njeri i lirë, donte të paguhej sa vendet e perëndimit, të blinte një makinë, të dëgjonte e të këndonte këngë të huaja.

Ai shkruan se kur vdiq Enver Hoxha, nuk qau, por përkundrazi, u tall nën zë. Sot ai pranon se ka shtëpi e makinë, por i mungojnë të tjera gjëra. I mungon siguria për të ardhmen, për punën, për jetën apo për veset që mund të marrë si pasojë e përhapjes dhe “liberalizimit” të tyre. Më poshtë gjeni letrën e plotë:

Singer Rezarta Shkurta has published on her Instagram page a letter, dedicated to dictator Enver Hoxha.

Apparently, the letter arrived in the ‘inbox’ of the singer from a citizen, who was a young boy in the time of communism, and today he has become a parent. He admits that at that time he hated the dictator, because he did not feel like a man free, he wanted to be paid as much as western countries, buy a car, listen and sing foreign songs.

He writes that when Enver Hoxha died, he did not cry, but on the contrary, he was mocked. Today he admits that he has a house and a car, but he lacks other things. It lacks security for the future, for work, for life or for the vices it may receive as a result of their spread and “liberalization”. Find the full letter below: