Në Gjykatën e Posaçme është mbajtur seanca përsa i përket grabitjes së bujshme të Rinasit, ku Alkond Bengasi ka prishur përfundimisht marrëveshjen me prokurorinë.

Gjatë seancës së sotme përpara gjykatës i pandehuri u pyet nga prokurorët nëse do i qëndronte marrëveshjes, por ai ka pohuar se nuk do i qëndronte asaj dhe do të jetë i pandehur si të akuzuarit e tjerë

Bengasi ishte i akuzuari që fillimisht bashkëpunoi me prokurorinë duke nxjerrë edhe emrat e bashkëpunëtoreve të tjerë në grabitje

Të akuzuar për këtë ngjarje janë Klement Çala, Eldi Çala, Oltjan Veseli, Renaldo Sula , Saimir Cela dhe Elton Pikli. Bengasi ka pranuar më herët se ai personi që ka modifikuar furgonin me mbishkrimin “Hetimi Tatimor” që u përdor për grabitjen, por tashmë i ka tërhequr të gjitha deklaratat e tij.

Çfarë kishte deklaruar më herët Bengasi për ngjarjen

Sipas deklarimeve të mëhershme të 34 vjeçarit Bengasi, i cili është dhe i afërm i Klement Çalës, i gjithë plani i grabitjes u bë në një drekë në zonën e Shkëmbit të Kavajës.

Në dosjen e Prokurorisë, e cila bazohet në dëshminë e Begasit, thuhet se pas arratisje nga Greqia, Klement Çala dhe Admir Murataj kishin hapur një restorant sëbashku në zonën e Liqenit të Thatë aty ku banonin të dy. Po ne dosje thuhet se Alkond Bengasi është marrë në pyetje për vrasjen e avokatit Ravik Gurra në Elbasan duke qenë se konsiderohej kontingjent kriminal.

Bashkë me të është pyetur dhe babai i Klement Çalës. Për këtë arsye ky i fundit e ka lajmëruar që të ketë kujdes se policia mund t’i ketë vendosur përgjues dhe se këto ditë do të dëgjonte një tronditje të madhe duke nënkuptuar grabitjen. Gjithashtu në dosje jepen detaje edhe për takimet që ai kishte patur me Admir Muratajn 6 ditë para grabitjes.

A hearing was held in the Special Court regarding the sensational robbery of Rinas, where Alkond Bengasi finally broke the agreement with the prosecution.

During today’s hearing before the court, the defendant was asked by the prosecutors if he would stand by the agreement, but he stated that he would not stand by it and will be a defendant like the other defendants.

Benghazi was the accused who initially cooperated with the prosecution by revealing the names of other accomplices in the robbery

Accused for this event are Klement Çala, Eldi Çala, Oltjan Veseli, Renaldo Sula, Saimir Cela and Elton Pikli. Benghazi has previously admitted that the person who modified the van with the inscription “Tax Investigation” that was used for the robbery, but has already withdrawn all his statements.

What Benghazi had previously stated about the event

According to earlier statements by 34-year-old Bengasi, who is also a relative of Klement Çala, the whole robbery plan was made at a lunch in the Kavaja Rock area.

The Prosecution file, which is based on Begas’ testimony, states that after fleeing Greece, Klement Çala and Admir Murataj had opened a restaurant together in the Dry Lake area where they both lived. The same file states that Alkond Bengasi was interrogated for the murder of lawyer Ravik Gurra in Elbasan as he was considered a criminal contingent.

Klement Çala’s father was also questioned. For this reason, the latter informed him to be careful that the police may have placed eavesdroppers on him and that these days he would hear a great shock, implying robbery. The file also provides details about the meetings he had with Admir Murataj 6 days before the robbery.