Pasi ka përfunduar pretendimet për territore në tokë, Rusia tani ka hedhur sytë nga hapësira dhe ka zgjedhur Afërditën, për të cilën thotë se është një planet rus.

Këtë javë, Dimitry Rogozin, shef i korporatës ruse të hapësirës, Roscosmos, zbuloi se vendi planifikon të çojë misionin e tij në Afërditë përveç misionit të përbashkët të planifikuar me SHBA “Venera D”. Rogozin foli para gazetarëve në ekspozitën HeliRusia 2020, një ekspozitë ndërkombëtare e industrisë së helikopterëve në moskë. “Rifillimi i eksplorimit të Afërditës është në axhendën tonë”, i tha ai gazetarëve. “Ne mendojmë se Afërdita është një planet rus ndaj nuk do ta lëmë pas dore”, tha ai.

“Projekte të misioneve në Afërditë janë përfshirë në programin tonë të qeverisë për eksplorimin rus të hapësirës për vitet 2021-2030. Deklarata erdhi pasi shkencëtarët zbuluan se një gaz në tokë, i quajtur Fosfinë, ishte pikasur po ashtu në atmosferën e Afërditës. Afërdita ka përmasa të ngjashme me tokën dhe është fqinji më i afërt planetar i yni, por ajo rrotullohet rreth diellit në drejtim të kundërt krahasuar me planetët e tjerë.

Sipas agjencisë hapësinore evropiane, Rusët kanë eksperiencë kur flitet për Afërditën. Në faqen e saj të internetit shkruhet: Mes viteve 1967-1984, studime për Afërditën të kryera në rusi ishin lidere për sa i takon kërkimeve ndërkombëtare për këtë planet.

Që atëherë, Rusia ka ruajtur ekspertizën e saj unike në projektimin dhe zhvillimin e mjeteve që mund të ulen në Afërditë dhe vazhdon të thellojë punën shkencore për to.

After completing its claims to territories on earth, Russia has now turned its eyes away from space and chosen Venus, which it says is a Russian planet.

This week, Dimitry Rogozin, head of the Russian space corporation Roscosmos, revealed that the country plans to carry out its mission to Aphrodite in addition to the joint US-planned mission “Venus D”. Rogozin spoke to reporters at the HeliRusia 2020 exhibition, an international exhibition of the Moscow helicopter industry. “The resumption of Aphrodite exploration is on our agenda,” he told reporters. “We think Venus is a Russian planet so we will not neglect it,” he said.

“Aphrodite mission projects are included in our government program for Russian space exploration for 2021-2030. The statement came after scientists discovered that a gas on Earth, called Phosphine, had also been spotted in Venus’ atmosphere. Venus is similar in size to Earth and is our closest planetary neighbor, but it revolves around the sun in the opposite direction compared to other planets.

According to the European space agency, the Russians have experience when it comes to Aphrodite. Its website says: Between 1967 and 1984, studies of Aphrodite conducted in Russia were leaders in international research on the planet.

Since then, Russia has maintained its unique expertise in designing and developing tools that can land on Aphrodite and continues to deepen scientific work on them.