Britania e Madhe nis testimin e vaksinës kundër koronës dhe ndër 10,000 vullnetarët e përzgjedhur për fazën e tretë të testimit është Imer Shehu nga Kosova, me banim në Londër.

I pyetur nga DW shqip, nëse ka frikë t’i nënshtrohet eksperimentit për vaksinën, teksa ka thënë se “sot që po flas me ju nëna është duke luftuar me jetën”, ai shton:

“Normal që frikë kam edhe tani që flas por j kushedi se sa se jam në duar të sigurta. Pa marrë parasysh lloj lloj fjalësh që kam dëgjuar që krijojnë demotivim, do ta kryej obligimin që kam marrë.

Ajo që më ka shtyrë më shumë ka qenë prindi im dhe xhaxhai që ndërruan jetë për një kohë shumë të shkurtër.

Të dy kanë qenë në gjendje fizike shumë të mirë. Sot që po flas me ju nëna është duke luftuar me jetën. Kështu është shumë e vështirë që të shohësh prindërit e tu, që njeri të vdesë dhe tjetri të luftojë me jetën. Ky ka qenë momenti që vendosa të bëj diçka për këtë virus që po na merr jetën qindra – mijëra njerëzve çdo ditë.”

The United Kingdom is launching testing of the corona vaccine and among the 10,000 volunteers selected for the third phase of testing is Imer Shehu from Kosovo, based in London.

Asked by DW Albanian, if he is afraid to undergo the experiment for the vaccine, as he said that “today I am talking to you mother is fighting with life”, he adds:

“It’s normal that I’m afraid even now that I’m talking, but who knows how much I am in safe hands. No matter what kind of words I hear that create demotivation, I will fulfill the obligation I have taken.

What pushed me the most was my parent and uncle who passed away in a very short time.

Both have been in very good physical condition. Today I am talking to you mother is struggling with life. Thus it is very difficult to see your parents, one dying and the other struggling with life. “This was the moment I decided to do something about this virus that is taking the lives of hundreds – thousands of people every day.”