Përgjimet e programit ‘Pegasus‘ kanë përfshirë plot 14 udhëheqës botërorë mes të cilëve është edhe presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri palestinez Imran Khan. The Guardian raporton se nën përgjim nga “Pegasus” janë edhe shefa ushtrie apo politikanë nga 34 vende të botës. Mjafton që secili përdorues i Android ose IOS të klikojë një link që i shfaqet në celular, dhe automatikisht bie pre e përgjimeve nga ‘Pegasus’. I zhvilluar nga firma izraelite “NSO Group”, e njohur edhe si “Q Cyber ​​Technologies”, ky program mund të përdoret për regjistrimin e telefonatave, kopjimin apo dërgimin e mesazheve, regjistrimin përmes kameras së telefonit.

Figurat politike që shfaqen në listë janë:

Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, i cili duket se është zgjedhur nga Ruanda në 2019.

Emmanuel Macron, presidenti francez, i cili duket se është zgjedhur si një person me interes nga Maroku në vitin 2019. Një zyrtar i Élysée tha: Nëse kjo provohet, është qartësisht shumë serioze. Duhet të hidhet dritë mbi këto zbulime mediatike.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili gjithashtu duket se ka qenë me interes për Marokun në 2019.

Saad Hariri, i cili dha dorëheqjen si kryeministër i Libanit javën e kaluar dhe duket se ishte zgjedhur nga Emiratet e Bashkuara Arabe në 2018 dhe 2019.

Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian, i cili duket se është zgjedhur si një person me interes nga Maroku në 2019, kur ishte kryeministër i Belgjikës.

Mbreti Mohamed VI i Marokut, i cili u zgjodh si një person me interes në 2019, me sa duket nga forcat e sigurisë në vendin e tij.

Saadeddine Othmani, kryeministri i Marokut, i cili gjithashtu u zgjodh si një person me interes në 2018 dhe 2019, përsëri ndoshta nga elementë brenda vendit të tij.

Imran Khan, kryeministri i Pakistanit, i cili u zgjodh si një person me interes nga India në 2019.

Felipe Calderón i Meksikës , ish-presidenti. Numri i tij u zgjodh në 2016 dhe 2017 nga ajo që besohet të ketë qenë një klient meksikan gjatë një periudhe kur gruaja e tij, Margarita Zavala po kandidonte për punën më të lartë politike të vendit.

Robert Malley, një diplomat i vjetër amerikan i cili ishte kryenegociatori në marrëveshjen SHBA-Iran dhe i cili duket se është zgjedhur si një person me interes nga Maroku në 2019. NSO ka thënë se klientët e qeverisë së saj janë të ndaluar të vendosin softuerin e saj kundër numrave të SH.B.A. sepse është bërë “teknikisht e pamundur”.

Pak ditë më parë, falë një bashkëpunimi të gazetarëve nga disa medie prestigjoze në botë, u publikua skandali se përmes programit Pegasus survejohen mijëra njerëz në mbarë botën, përfshi gazetarë, politikanë dhe aktivistë.

The Pegasus eavesdropping program involved 14 world leaders, including French President Emmanuel Macron and Palestinian Prime Minister Imran Khan. The Guardian reports that Pegasus is also under surveillance by army chiefs or politicians from 34 countries. All it takes is for each Android or IOS user to click on a link that appears on their mobile phone, and they will automatically fall prey to Pegasus tapping. Developed by the Israeli firm “NSO Group”, also known as “Q Cyber ​​Technologies”, this program can be used for recording calls, copying or sending messages, recording through the phone camera.

The political figures that appear in the list are:

South African President Cyril Ramaphosa, who appears to have been elected by Rwanda in 2019.

Emmanuel Macron, the French president, who seems to have been chosen as a person of interest by Morocco in 2019. An ilysée official said: If this is proven, it is clearly very serious. These media revelations need to be shed light on.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of the World Health Organization, who also seems to have been of interest to Morocco in 2019.

Saad Hariri, who resigned as Lebanon’s prime minister last week and appears to have been elected by the UAE in 2018 and 2019.

Charles Michel, the president of the European Council, who seems to have been elected as a person of interest by Morocco in 2019, when he was prime minister of Belgium.

King Mohamed VI of Morocco, who was elected as a person of interest in 2019, apparently by the security forces in his country.

Saadeddine Othmani, the Prime Minister of Morocco, who was also elected as a person of interest in 2018 and 2019, again probably by elements within his country.

Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, who was elected as a person of interest by India in 2019.

Felipe Calderón of Mexico, former president. His number was chosen in 2016 and 2017 by what is believed to have been a Mexican client during a period when his wife, Margarita Zavala was running for the country’s top political job.

Robert Malley, a senior U.S. diplomat who was the chief negotiator in the US-Iran deal and who appears to have been selected as a person of interest by Morocco in 2019. The NSO has said its government clients are barred from installing software against US numbers because it has become “technically impossible”.

A few days ago, thanks to the cooperation of journalists from some prestigious media in the world, the scandal was published that through the Pegasus program thousands of people around the world are monitored, including journalists, politicians and activists.