Trupi i një 33-vjeçari shqiptar është zhdukur dhe nuk gjendet nëpër areoportin e Romës. Skandali lidhet me rastin e trupit e të ndjerit, Shkëlzen Elezaj, ku familjarët po presin prej ditësh arkivolin me trupin e të ndjerit, por në Romë deklarojnë se është ngatërruar me avionin e mallrave, duke mos mbërritur kështu në Tiranë.

Bëhet e ditur se arkëmoti i të riu tshqiptar, i cili ka ndërruar jetë dy javë më parë në Angli, është harruar në Romë. Miq të shqiptarit Shkëlzen Elezaj bëjnë me dije se 33-vjeçari ka ndërruar jetë si pasojë e një aksidenti me motor uji në brigjet e Britanisë dhe ky lajm është pasqyruar gjerësisht edhe në mediat angleze.

“Doja të bëja një lajmërim sesi një shoku jonë që ka vdekur para 2 javësh në Angli, e ka pasur biletën e avionit për ta kthyer sot (të hënën), por trupi i tij është harruar në Itali, në Romë. Është shumë urgjente, pasi ka vdekur që dy javë dhe është e drejta e tij të prehet në atdheun e tij. Është racizëm, pasi ato kane transferuar mallra të tjerë edhe trupi i tij është harruar”, thuhet në denoncimin e Gazetes Shqip.

Ato kërkojnë dhe apelojnë për ndërhyrjen e ministrisë së Jashtme, pasi duke qenë se i trupi i të ndjerit ka ndenjur një javë në ujë nuk mund të rezistojë më shumë dhe se duhet të prehet në vendin e tij.

Sakaq familjarët kanë kontaktuar edhe me autoritetet shqiptare, ku shprehen se arkivoli i të ndjerit mund të vijë të mërkurën në darkë. Më datë 10 gusht të këtij viti, BBC shkruante se ishte gjetur trupi i pajetë i një personi, i cili ishte raportuar i zhdukur.

Kufoma e shqiptarit Shkëlzen Elezaj, 33 vjeç, nga Oxfordshire u gjet në brigjet e Hampshire. I riu ishte parë për herë të fundit në motor uji duke lënë Lymington për të shkuar në “Langstone Harbour”. Hampshire Constabulary deklaroi se trupi i pajetë ishte gjetur në Solent. Gjithashtu, BBC shkruante se një telefon celular u gjet në bordin e “Yamaha Waverunner”.

The body of a 33-year-old Albanian has disappeared and is not found in the Rome airport. The scandal is related to the case of the body of the deceased, Shkëlzen Elezaj, where family members have been waiting for days for the coffin with the body of the deceased, but in Rome they declare that it was confused with the plane of goods, thus not arriving in Tirana.

It is known that the cashier of the young Albanian, who passed away two weeks ago in England, has been forgotten in Rome. Friends of the Albanian Shkëlzen Elezaj suggest that the 33-year-old has died as a result of a water motorcycle accident off the coast of Britain and this news has been widely covered in the English media.

I wanted to make an announcement how a friend of ours who died 2 weeks ago in England, had the plane ticket to return today (Monday), but his body was forgotten in Italy, in Rome. It is very urgent, as he has been dead for two weeks and it is his right to rest in his homeland. “It is racism, because they have transferred other goods and his body has been forgotten”, it is said in the denunciation of Gazeta Shqip.

They ask for and appeal for the intervention of the Ministry of Foreign Affairs, because since the body of the deceased has been in the water for a week, it can no longer resist and must be rested in its place.

The relatives have also contacted the Albanian authorities, where they say that the coffin of the deceased may come on Wednesday night. On 10 August this year, the BBC reported that the lifeless body of a person who had been reported missing had been found.

The body of Albanian Shkëlzen Elezaj, 33, from Oxfordshire was found off the coast of Hampshire. The young man was last seen on a water motor leaving Lymington to go to Langstone Harbor. The Hampshire Constabulary stated that the lifeless body was found in Solent. The BBC also reported that a mobile phone was found aboard the Yamaha Waverunner.