Pandemia e Covid-19 padyshim që la gjurmë të thella për sa i përket gjendjes psikologjike, ekonomike e sociale.

Ky moment, në dukje i pakapërcyeshëm dhe një “rrugë qorre” për shkencëtarë e specialistë të ndryshëm, vendos theksin në kurën më popullore që të gjithë e kemi praktikuar të paktën njëherë në shtëpitë tona.

Bëhet fjalë për gargare me ujë dhe kripë. Shkenctarët shprehen se kjo e fundit rezulton si një reduktues i simptomave të kollës dhe të ftohjeve duke ndaluar përkeqësimin e tyre.

Idea e studimit erdhi nga përpilimet e shumta mbi infeksione të ndryshme të cilat zakonisht shkaktojnë kollë dhe ftohje. Njerëzit me sëmundje të tilla duket se kanë patur përfitime nga pirja e ujit me kripë.

Rezultate nga eksperimentet ELVIS, bëjnë me dije se personat që ushtronin këtë lloj kure, kishin kollë më të pakët dhe të ftohurat e bllokimet në frymëmarrje zgjasnin rreth dy ditë mesatarisht.

Ekipi i Edinburgh parashtron gjithashtu se uji me kripë mund të rrisë nivelin e sistemit imunitar duke zhvilluar antitrupa mbrojtës të cilat luftojnë viruse të ndryshme.

 

The Covid-19 pandemic has undoubtedly left a deep mark on the psychological, economic and social situation.

This seemingly insurmountable moment and a “dead end” for various scientists and specialists, puts the emphasis on the most popular cure we have all practiced at least once in our homes.

It is about gargling with water and salt. Scientists say that the latter results in a reduction in the symptoms of cough and cold by stopping their deterioration.

The idea of ​​the study came from numerous compilations on various infections which usually cause coughing and colds. People with such diseases seem to have benefited from drinking salt water.

Results from the ELVIS experiments suggest that people who practiced this type of cure had fewer coughs, and colds and respiratory blockages lasted an average of about two days.

The Edinburgh team also argues that salt water can boost the immune system by developing protective antibodies that fight various viruses.