Pas mbylljes së kufijve dhe bllokimit të lëvizjes si pjesë e masave shtrënguese për të parandaluar përhapjen e Covid-19, sot ka nisur udhëtimi i punëtorëve sezonalë drejt Greqisë.

Ata kanë mundur të kalojnë përmes pikës kufitar të Kakavijës.

Ju kujtojmë se qeveria greke ka shtyrë deri në 15 qershor mbylljen e kufijve me Shqipërinë. Njoftimi i është dërguar të gjitha pikave kufitare me Shqipërinë. Deri në datën 15 qershor do të lejohen të kalojnë kufirin drejt Shqipërisë vetëm shtetasit shqiptarë që ndodhen në Greqi për arsye turistike (90 ditë) dhe drejt Greqisë vetëm shtetasit grekë ose ata shqiptarë që kanë lejeqëndrimi në Greqi.

Po ashtu, drejt Greqisë do të lejohen të udhëtojnë vetëm punonjësit sezonalë, të cilët janë pajisur prej punëdhënësve të tyre me kontratë pune, e konvertuar në lejeqëndrim. Kjo kategori do të udhëtojë vetëm në rastet në të cilat është aprovuar leja e posaçme e qëndrimit.

After closing the borders and blocking the movement as part of the austerity measures to prevent the spread of Covid-19, the seasonal workers’ trip to Greece has started today.

They were able to cross the Kakavija border crossing.

We remind you that the Greek government has postponed until June 15 the closure of the borders with Albania. The announcement was sent to all border crossings with Albania. Until June 15, only Albanian citizens in Greece will be allowed to cross the border into Albania for tourist reasons (90 days) and only Greek or Albanian citizens with a residence permit in Greece will be allowed to cross into Greece.

Also, only seasonal employees who have been provided with a work contract by their employers, converted into a residence permit, will be allowed to travel to Greece. This category will travel only in cases where a special residence permit has been approved.