Mediat sllovene kanë publikuar dokumentin “sekret” të kryeministrit Janez Jansha për ndryshimin e kufijve në Ballkan.

Dokumenti shoqërohet me hartën politike të rajonit dhe propozon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë si dhe shpërbërjen e Bosnje dhe Herzegovinës, ku një pjesë e territorit i kalon Serbisë.

Në pjesën kryesore të dokumentit theksohet se Serbia, Kroacia dhe Shqipëria, aktualisht kanë qeveri të qëndrueshme dhe se politikanët e tyre të zgjedhur, janë të aftë të marrin vendime strategjike.

Në propozimin slloven thuhet se në Kosovë, 95 % e popullsisë dëshiron të bashkohet me Shqipërinë.

Çështja kombëtare serbe mund të zgjidhet duke aneksuar një pjesë të Republika Srpska, dhe në këtë rast, Serbia është e gatshme të dakordësohet për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë.

Sipas mediave, ky dokument i kryeministri slloven titullohet “Rruga e së ardhmes në Ballkanin Perëndimor ” dhe i është dorëzuar në kabinetin e presidentit të Këshillit Europian Çarls Michel, në muajin shkurt.

Askush nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se zyrtari lartë i Brukselit ka marrë një dokument të tillë.

 

Slovenian media have published the “secret” document of Prime Minister Janez Jansha on changing the borders in the Balkans.

The document is accompanied by a political map of the region and proposes the unification of Kosovo with Albania as well as the dissolution of Bosnia and Herzegovina, where part of the territory passes to Serbia.

The main part of the document states that Serbia, Croatia and Albania currently have stable governments and that their elected politicians are capable of making strategic decisions.

The Slovenian proposal states that in Kosovo, 95% of the population wants to join Albania.

The Serbian national question can be resolved by annexing part of Republika Srpska, and in this case, Serbia is ready to agree on the unification of Kosovo and Albania.

According to the media, this document of the Slovenian Prime Minister is titled “The Road to the Future in the Western Balkans” and was handed over to the cabinet of European Council President Charles Michel in February.

No one has officially confirmed that the senior Brussels official has received such a document.