Aksident në Vlorë. Në rrugën e Spitalit të Vlorës. Makina godet dy fëmijë.

Fëmijët e moshës 14 vjec kanë qenë duke kaluar rrugën. Makina nuk i ka parë.

Fëmijët transportohen në spital.

Vijon …

Accident in Vlora. On the road to Vlora Hospital. The car hits two children.

14-year-olds have been crossing the road. The car has not seen them.

The children are transported to the hospital.

Vijon…