Për shkak të një defekti në linjën Elbasan – Fier të OST disa zona të vendit janë pa energji elektrike. OST njofton se linja është jashtë funksioni dhe për pasojë është ndërprerë energjia në nënstacionet: Golem, Kavajë, Plasmas, Rrogozhinë, Divjakë, Ballaj, Mertish, Karavasta, Lushnje, Hysgjokaj, Pojan, Hoxhare, Povelçe, Kafaraj, Fieri 1, Fieri 2, Patos dhe Matkë.

Sipas OST-se po bëhet rikthimi gradual i furnizimit, ndërsa fillimisht po furnizohen objektet e rëndesisë së veçantë, si spitale, ujësjellësa, institucione.

Njoftimi i plotë:

Defekt në linjen 220kV Elbasan – Fier të OST, disa n/stacione jashtë pune

Ju bejme me dije se si rezultat i stakimit ne avari, te Linjes 220kV Elbasan – Fier te OST-se, sot ne daten 12/01/2021 ne oren 17:37, u nderpre energjia në N/stacionet Golem, Kavaje,

Plasmas, Rrogozhine, Divjake, Ballaj, Mertish, Karavasta, Lushnje, Hysgjokaj, Pojan, Hoxhare, Povelce, Kafaraj, Fieri 1, Fieri 2, Patos dhe Matkë.

Nga ana e OST-se po behet rikthimi gradual i furnizimit, te N/stacioneve te OSSH-se, duke zbatuar planin e rivendosjes, duke furnizuar fillimisht objektet e rendesise se vecante, si Spitale, Ujesjellesa, Institucione etj.

Due to a defect in the line Elbasan – Fier of OST some areas of the country are without electricity. OST announces that the line is out of order and consequently the power has been cut off in the substations: Golem, Kavaja, Plasmas, Rrogozhina, Divjaka, Ballaj, Mertish, Karavasta, Lushnje, Hysgjokaj, Pojan, Hoxhare, Povelce, Kafaraj, Fieri 1, Fieri 2 Patos and Matkë.

According to the TSO, the gradual return of supply is taking place, while initially facilities of special importance are being supplied, such as hospitals, water supply, institutions.

Full notice:

Defect in the 220kV line Elbasan – Fier of OST, some substations out of work

We would like to inform you that as a result of the breakdown of the 220kV Line Elbasan – Fier of the OST, today on 12/01/2021 at 17:37, the power was interrupted in the substations Golem, Kavaja,

Plasmas, Rrogozhine, Divjake, Ballaj, Mertish, Karavasta, Lushnje, Hysgjokaj, Pojan, Hoxhare, Povelce, Kafaraj, Fieri 1, Fieri 2, Patos and Matkë.

The TSO is making a gradual return of supply to the DSO Substations, implementing the resettlement plan, initially supplying facilities of special importance, such as Hospitals, Water Supply, Institutions, etc.