Një 40 vjeçar nga Dibra është gjetur i varur në Iraklio, Kretë. Njoftimin për këtë ngjarje të rëndë e ka bërë Komuniteti Shqiptar Hania duke bërë të ditur identitetin e shqiptarit, Altin Merdini.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur para disa ditësh, ndërsa Komuniteti Shqiptar Hania dhe ambasadorja Luela Hajdaraga kanë kontaktuar me familjarët e të ndjerit që kërkojnë nga organet kompetente të Iraklios që të zbardhin ngjarjen.

Ndërkohë është bërë i mundur nisja e trupit të tij për në Shqipëri.

A 40-year-old man from Dibra has been found hanged in Iraklio, Crete. The announcement of this serious event was made by the Albanian Community of Hania, announcing the identity of the Albanian, Altin Merdini.

The serious incident happened a few days ago, while the Albanian Community Hania and Ambassador Luela Hajdaraga have contacted the relatives of the deceased who ask the competent bodies of Heraklion to clarify the event.

Meanwhile, it has become possible for his body to leave for Albania.