Është zbuluar emri i drejtuesit të ri që është vendosur në krye të “SuperSport”.

Ai është Egi Duro, një gazetar i njohur i cili merr merr drejtimin e paketës së kanaleve sportive në “Digitalb”, pas një angazhimi të gjatë këtë platformë.

Më shumë se 15 vite përvojë sjellin Egi Duron në drejtimin e “SuperSport”, pas ikjes së Dritan Shakohoxhës nga ky pozicion.

The name of the new driver who has been placed in charge of “SuperSport” has been revealed.

He is Egi Duro, a well-known journalist who takes over the management of the package of sports channels in “Digitalb”, after a long commitment to this platform.

More than 15 years of experience bring Egi Duron in the direction of “SuperSport”, after the departure of Dritan Shakohoxha from this position.