Një atentat me armë zjarri u shënua në Bulqizë ditën e sotme, fatmirësisht pa të lënduar!

Makina ku udhëtonin kushërinjtë Shaqir dhe Erlind Tollja u sulmua me breshëri plumbash në dalje të “qytetit të vjetër”.

Autori është identifikuar dhe shpallur në kërkim nga Policia.

Sipas asaj që mëson Ora News, bëhet fjalë për shtetasin Besmir Zeneli.

Nga të dhënat paraprake raportohet se shkak për ngjarjen është një konflikt i mëhershëm mes dy familjeve për një minierë kromi!

Shaqir Tollja, në dëshminë e parë para grupit hetimor, është shprehur se ata janë sulmuar dhe dhunuar në mënyrë të vazhdueshme nga Besmir Zeneli.

Sipas tij, në muajin gusht është kërcënuar i biri i tij 15-vjecar, ngjarje për të cilën thotë se ka bërë denoncim, por policia nuk ka reaguar.

Pjesë nga dëshmia e tij:

“Më 12 gusht të këtij viti ka pasur një konflikt me kushërinjtë tanë. Më 18 gusht, më ka kapur fëmijën tim 15 vjeç dhe ma ka kërcënuar, i ka vënë armën në kokë. Bëra denoncim në polici dhe na thanë se nuk është një ngjarje tragjike. Më 9 shtator më rrahën mua në 6 e gjysmë të mëngjesit, vetëm se kishim bërë denoncimin për djalin. Ishte vetë i katërti, të maskuar, nxorën armët e më rrahën. Unë isha duke shkuar në punë, më dolën në afërsi të xhamisë, në qytet të ri.

Sot isha duke ikur për punë. Autorët ishin me një “Toyota Land Rover”. Nuk e dimë kush qëlloi nga brenda makinës, pasi ishte me xhama të zinj. Ne i njohim autorët. Ne kërkojmë nga shteti që të zbardhet sa më shpejt ngjarje, që të mos bëjmë ndonjë të pabërë, se dhe ne mund të hakmerremi. Jemi një fis i tërë që rrimë me frikë prej tyre”.

An assassination attempt with a firearm was recorded in Bulqiza today, thankfully without injuries!

The car where the cousins ​​Shaqir and Erlind Tollja were traveling was attacked with a barrage of bullets at the exit of the “old town”.

The perpetrator has been identified and declared wanted by the Police.

According to what Ora News learns, it is about the citizen Besmir Zeneli.

From the preliminary data it is reported that the cause for the event is an earlier conflict between two families over a chrome mine!

Shaqir Tollja, in the first testimony before the investigative group, stated that they were constantly attacked and raped by Besmir Zeneli.

According to him, in August, his 15-year-old son was threatened, an event for which he says he made a denunciation, but the police did not react.

Excerpts from his testimony:

“On August 12 of this year there was a conflict with our cousins. On August 18, he grabbed my 15-year-old child and threatened me, putting the gun to his head. I reported it to the police and we were told it was not a tragic event. On September 9, I was beaten at 6:30 in the morning, only that we had reported the boy. He was the fourth, masked, they pulled out their guns and beat me. I was going to work, they came out to me near the mosque, in the new town.

Today I was leaving for work. The authors were in a Toyota Land Rover. We do not know who shot from inside the car, as it was with black glass. We know the authors. We ask the state to clear up the events as soon as possible, so that we do not do anything wrong, because we too can take revenge. “We are a whole tribe that we fear.”