Një 37-vjeçare ka rrëfyer historinë e saj të vështirë, pasi kur ishtë në spital dhe u paralizua, i shoqi i kërkoi të divorcoheshin edhe pse kishin 14 vjet martesë.

Riona Kelly, nga Anglia, tha se ky ishte momenti më i vështirë në jetën e saj, por pavarësisht kësaj ajo e gjeti forcën të ecte përpara.

Pasi kërkoi në Facebook për një trajner që ta ndihmonte të ushtrohej, ajo kontaktoi Keith Mason.

Seancat trajnuese rezultuan të sukseshme, dhe pas 6 muajsh ajo ishte në gjendje të ngrihej sërish me ndihmën e patericave dhe të lëvizte rreth shtëpisë së saj.

Por historia dukej se mori rrjedhë tjetër, pasi ajo ra në dashuri me trajnerin 35-vjeçar, dhe që prej gati një viti jetojnë bashkë, përfshirë fëmijët nga të dy palët.


A 37-year-old woman has confessed her difficult story, as when she was in the hospital and paralyzed, her husband asked her to divorce him even though they had been married for 14 years.

Riona Kelly, from England, said this was the most difficult moment in her life, but despite that she found the strength to move forward.

After searching on Facebook for a coach to help her practice, she contacted Keith Mason.

The training sessions were successful, and after 6 months she was able to get up again with the help of crutches and move around her house.

But the story seemed to take another turn, as she fell in love with the 35-year-old coach, and they have been living together for almost a year, including children from both sides.