Pothuajse e gjithë Europa është në psikozë prej Covid-19. Por gjendja më e rënduar paraqitet në Itali .

Së fundmi një shqiptar që jeton në Bergamo ka folur dhe ka treguar se si është situata atje, prej Covid-19.

Në një video publikuar në profilin e tij në Facebook, Bajron Nikolli thotë:

Dua të jem dëshmitar i një gjendje të jashtëzakonshme që po ndodh, këtu. Diçka që po e shikoj me sytë e mi, po me prek nga afër. Njerëzit po vdesin, po vdesin shumë një numër shumë i madh. Numrat ndoshta që shikoni nga televizori nuk janë ata janë akoma më shumë. Sepse njezërit vdesin dhe në shtëpi dhe për protokoll nuk u bëhet një test për koronavirus. Shpresoj që ju mos ta shikoni këtë gjendje. Ju lutem shumë mos u bëni gabimin që u bë këtu. E të gjithë thoshim është kot e nënvlerësuam. Ky virus vret. Harrojeni ca thonë të tjerët, jo kap të vjetrit. Ky virus vret.
I riu thotë edhe se ai është në Bergamo aty ku janë spitalet ndoshta më të mirë në botë, por nuk ka më vende në këto spitale.

Ai lutet që mos të bëhet i njëjti gabim që u bë në Itali, sepse sipas asaj që i riu thotë në fillim u bënë me nerva që i mbyllën në shtëpi dhe u mbyllën vendet ku ata shkonin dhe nuk e morrën seriozisht. Më poshtë po sjellim edhe videon e plotë me mesazhin e të riut shqiptar që jeton në Bergamo.

Almost all of Europe is in Covid-19 psychosis. But the worst situation is in Italy.

Recently an Albanian living in Bergamo has spoken and told how the situation is there, from Covid-19.

In a video posted on his Facebook profile, Bajron Nikolli says:

I want to witness a state of emergency going on here. Something I’m looking at with my own eyes, touching me closely. People are dying, many are dying too many. The numbers you probably see from the TV aren’t they are even more so. Because people die both at home and for the protocol they are not given a coronavirus test. Hope you don’t see this situation. Please do not make the mistake here. And we all said it was in vain we underestimated. This virus kills. Forget what others say, not grab the old ones. This virus kills.
The young man also says that he is in Bergamo where perhaps the best hospitals in the world are, but there are no more places in these hospitals.

He prays not to make the same mistake that was made in Italy, because according to what the young man says at first they were nervous that they locked him in the house and locked the places where they were going and did not take him seriously. Below is the full video with the message of the young Albanian living in Bergamo.