Trupat e pajetë u gjetën në tre valixhe pranë burgut ku djali vuante dënimin për drogë (Telefonata anonime që alarmoi të bijën 5 vite më parë)

Hetuesit kanë zbuluar detaje të reja për trupat e pajetë të çiftit shqiptar, Shpëtim dhe Teuta Pasho, të cilët u gjetën 5 vite pasi u shpallën të humbur. (Lexo ketu) Ishte vajza e çiftit, Dorina që ngriti alarmin për zhdukjen e tyre në një emision televiziv në Rai 3 pas telefonatës me të ëmën ku i thoshte se nuk do i përgjigjej më.

Një tjetër detaj që duket se nuk u ka shpëtuar hetuesve ka të bëjë me djalin e çiftit. Në kohën e zhdukjes së tyre ai u arrestua për vepra të drogës në burgun Sollicciano, pranë të cilit u gjetën trupat e copëtuar të çiftit në tre valixhe. Shpëtimi dhe Teuta Pasho jetonin në Shqipëri dhe shkonin shpesh në Toskanë, ku jetonin fëmijët e tyre.

Më 4 tetor 2015 ata arritën në Itali ku kaluan një muaj. Që nga 2 nëntori 2015, kur vajza mori telefonatën nga një numër anonim në të cilin nëna e saj i tha se nuk donte t’i përgjigjej askujt, u zhdukën të gjitha gjurmët.

Eshtrat njerëzore ishin mbështjellë brenda valixheve me celofan dhe najloni, të lidhura me shirit ngjitës. Kërkimet vazhdojnë për të mësuar detaje të reja për ngjarjen.

The dead bodies were found in three suitcases near the prison where the boy was serving a drug sentence (Anonymous phone call that alarmed his daughter 5 years ago)

Investigators have discovered new details about the dead bodies of the Albanian couple, Shpëtim and Teuta Pasho, who were found 5 years after being declared missing. (Read here) It was the couple’s daughter, Dorina, who raised the alarm about their disappearance on a TV show on Rai 3 after a phone call with her mother telling her she would not answer anymore.

Another detail that does not seem to have escaped investigators has to do with the couple’s son. At the time of their disappearance he was arrested for drug offenses at the Sollicciano prison, near which the dismembered bodies of the couple were found in three suitcases. Shpetimi and Teuta Pasho lived in Albania and often went to Tuscany, where their children lived.

On October 4, 2015 they arrived in Italy where they spent a month. Since November 2, 2015, when the girl received a call from an anonymous number to which her mother told her that she did not want to answer anyone, all traces have disappeared.

Human bones were wrapped in cellophane and nylon suitcases, taped. Research continues to learn new details about the event.