Viktima Lefter Zhidru, 71-vjeçari që u vra nga RENEA më 24 Shtator në Elbasan, ka patur një proces gjyqësor me një fqinjin e tij në pallatin ku banonte.

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus shkoi në Elbasan dhe intervistoi personin në fjalë.

Komshiu që banon një kat më lart banesës së 71-vjeçarit të ndjerë, ka rrëfyer për gazetarin Koka konfliktin që ai kishte me Lefter Zhidrun.

Sipas dëshmisë së tij, 71-vjeçari i ndjerë kishte tentuar ta vriste në vitin 2018 në shkallët e pallatit me një armë të ftohtë. Disa ditë më vonë, bashkëshortja e Zhidru kishte bërë denoncim në polici për fqinjin, me pretendimin se e kishte ngacmuar.

“Në vitin 2018 unë kam bërë një denoncim në polici për kanosje me armë të ftohtë. Ka qenë Lefter Zhidru. Unë po vija për lart. Ka qenë me një ele hekuri. Ka dashur të më godiste në pjesën poshtë barkut. Më ka thënë vetëm kaq: E para kush je ti? I kam thënë ç’të duhet ty kush jam unë. E kam bllokuar, kam qenë në kushtet e vetëmbrojtjes. Ka dalë e shoqja, e ka ndihmuar, këtu kanë qenë të dy, kanë dalë të dy. Ka ardhur ajo e ka ndihmuar. Ka ardhur policia. Në cep ka qenë mjeti që mua më ka kërcënuar. I kam thënë merreni atë se ajo është arma që mua më ka kërcënuar. Nuk është marrë. Pas 2 ditësh, bashkëshortja e tij shkon në polici dhe ngre një padi kundër meje. Motivi thotë që i kam prishur marrëdhëniet familjare”, thotë ai.

I pyetur nga gazetari Spartak Koka për sasinë e municionit dhe kallëpeve të tritolit që Lefter Zhidru kishte brenda banesës, komshiu mohon që të kishte dijeni për këtë fakt.

The victim Lefter Zhidru, 71, who was killed by RENEA on September 24 in Elbasan, had a lawsuit with a neighbor in the building where he lived.

The show Uniko by Spartak Koka on Klan Plus went to Elbasan and interviewed the person in question.

The neighbor who lives one floor above the apartment of the deceased 71-year-old, told the journalist Koka the conflict he had with Lefter Zhidrun.

According to his testimony, the deceased 71-year-old had attempted to kill him in 2018 on the steps of the palace with a cold weapon. A few days later, Zhidru’s wife reported the incident to the police, claiming that he had harassed her.

“In 2018, I made a report to the police for threatening with a cold weapon. It was Lefter Zhidru. I was coming upstairs. It was with an iron ele. He wanted to hit me in the lower abdomen. He only said this to me: First, who are you? I told him what you need, who I am. I blocked it, I was in self-defense conditions. His wife came out, he helped her, they were both here, they both came out. She came to help. The police have arrived. In the corner was the vehicle that threatened me. I told her take it that she is the weapon that threatened me. Not taken. After 2 days, his wife goes to the police and files a lawsuit against me. “The motive says that I have broken family relations”, he says.

Asked by journalist Spartak Koka about the amount of ammunition and tritol molds that Lefter Zhidru had inside the apartment, the neighbor denies being aware of this fact.