Ka humbur jetën si pasojë e një infarkti kardiak Nehat Kulla, i njohur ndryshe dhe me nofkën ”gjenerali”. Kulla, i njohur ndryshe si gjenerali,në vitin e mbrapshtë 1997 krijoi një “komisariat policie” në zonën e “Kinostudios”.

Kulla ishte dënuar me 20 vjet burg për vrasjen me paramendim të shtetasit Halim Gjuzi, ish-shoferi i ish-zv/ministrit të Arsimit, Halit Shamata. Kulla e ka vuajtur dënimin në burgun e Fushë-Krujës, që nga koha kur u arrestua në vitin 2005.

Banda e Nehat Kullës

Banda e Nehat Kullës ishte një grup kriminal që veproi në fshatin Tufinë të Tiranës në vitet 1997-1998. Banda u krijua gjatë trazirave të vitit 1997. Në këtë situatë ai së bashku me familjarë e miq të tij mban të paprekur repartin “xhenios”, ndër të vetmit të padëmtuar gjatë sulmeve të popullsisë.

Kulla, së bashku me të ashtuquajturit ushtarë të tij, e mban repartin nën kontroll për disa kohë, duke i vënë vetës edhe nofkën gjenerali, emër të cilin ia pagëzuan të gjithë banorët e zonës për të cilët ai ishte njeriu më me influencë.

Madje, gjatë vitit 1997, kur shteti kishte humbur kuptimin e vet, ai arrin të krijojë një komisariat të mirëfilltë policie, duke mos lejuar asnjëri të futej në hartën e vendit ku ai kishte ndikimin e tij. Banda e tij kreu shumë vrasje dhe krime të tjera të frikshme.

Nehat Kulla, ish-i forti i Tiranës në vitin e mbrapshtë 1997, do të vetëquhej ‘Gjenerali’ pasi kishte grabitur një kamionçinë ushtarake tip Shevrolet (Chevrolet) me targa ushtrie dhe sinjale policie dhe mbante veshur uniformë ushtarake.

Të paktën, atë kohë, i vetmi mjet i tillë që ndodhej në Shqipëri i përkiste Kullës, i cili madje ka pozuar për mediat me uniformë dhe kallashnikov në dorë. Ai shoqërohej gjithmonë nga një eskortë e armatosur me automatikë dhe vetë asnjëherë nuk e lëshonte automatikun nga dora.

 

He lost his life as a result of a heart attack Nehat Kulla, otherwise known by the nickname “general”. The tower, otherwise known as the General, was set up in 1997 by a “police station” in the Kinostudios area.

The tower was sentenced to 20 years in prison for the premeditated murder of citizen Halim Gjuzi, the former driver of former Deputy Minister of Education Halit Shamata. Kulla has been serving his sentence in the Fushë-Krujë prison since his arrest in 2005.

Nehat Kulla’s gang

Nehat Kulla’s gang was a criminal group that operated in the village of Tufina in Tirana in 1997-1998. The gang was formed during the riots of 1997. In this situation, he and his family and friends keep the “engineering” unit intact, among the only ones unharmed during the population attacks.

The tower, along with its so-called soldiers, kept the unit under control for some time, giving itself the nickname General, a name which was baptized by all the inhabitants of the area for which he was the most influential man.

In fact, during 1997, when the state lost its meaning, he managed to set up a real police station, not allowing anyone to enter the map of the place where he had his influence. His gang committed many murders and other horrific crimes.

Nehat Kulla, the former strongman of Tirana in the bad year 1997, would call himself ‘General’ after he had robbed a military truck type Shevrolet (Chevrolet) with army license plates and police signals and was wearing a military uniform.

At least at that time, the only such vehicle in Albania belonged to Kulla, who even posed for the media in uniform and a Kalashnikov in his hand. He was always accompanied by an escort armed with a machine gun and never let go of the machine gun.