Shqipja ka bërë deklaratën e fortë për takimin me Rolandin duke treguar se çfarë ndodhi që krisi marrëdhënien e tyre.

Ajo tregoi se i kishte bërë masazh për dy minuta, por ai ka menduar se mes tyre mund të ndodhte diçka më shumë.

Shqipja: Rolandi në të gjitha aspektet që kisha kapur herë pas here, nuk përshtatej për mua. Pastaj tjetër gjë çfarë zgjodhi ai. Më ka dërguar vetëm një foto që kemi dalë me Linditën, nuk e kam marrë dhe as më ka marrë. Nuk kam thënë asgjë të rëndë çfarë kam përjetuar Rolandin. Kur dola për të blerë ujë, u ktheva dhe i bëra masazh por ai më ngriti fundin dhe… I bëri dy herë masazh dhe mendoi diçka më shumë.

Shqipja has made a strong statement about the meeting with Roland, showing what happened that ruined their relationship.

She indicated that he had massaged them for two minutes, but he thought something more could happen between them.

Albanian: Rolandi in all the aspects I had captured from time to time, did not fit me. Then another thing what he chose. He only sent me a photo that we went out with Lindita, I did not take it nor did he take it from me. I did not say anything serious about what I experienced Roland. When I went out to buy water, I came back and massaged him but he lifted my bottom and… massaged him twice and thought of something more.