Konkurrentët e Përputhen duket se nuk pyesin aspak për rregullat e emsionit. Dy nga ata janë Sindi dhe Atdheu, të cilët në fillim nisën një histori të bukur pëlqimi, por ndërhyrja e Sarës dhe djemve si Murati dhe Elvisi prishi gjithçka. Mirëpo, duket se ‘zjarri’ brenda tyre nuk është shuar.

Me rikthimin e Atdheut në emision, Sindi ka hedhur shumë kunja për djalin nga Kosova, edhe pse ai është më shumë i fokusuar tek Antonela. Megjithatë, brenda Për’puthen nuk është ashtu siç është edhe jashtë, pasi së fundmi Sindi dhe Atdheu janë kapur mat në një lokal në Tiranë. Ata shihen shumë afër me njëri-tjetrin, tek një nga lokalet në Bllok, teksa shkembejnë fjalë vesh më vesh. Nuk dihet nëse ndaj tyre do merrret ndonjë masë, pasi kanë thyer hapur rregullin e emisionit.

Match competitors do not seem to ask at all about the rules of the show. Two of them are Cindy and Homeland, who at first started a nice story of consent, but the intervention of Sarah and boys like Murat and Elvis ruined everything. However, it seems that the ‘fire’ inside them has not been extinguished.

With Homeland returning to the show, Cindy has thrown a lot of pins for the boy from Kosovo, although he is more focused on Antonela. However, inside Për’puthen is not as it is outside, as recently Sindi and Atdheu have been caught in a bar in Tirana. They are seen very close to each other, at one of the bars in Bllok, as they exchange words word for word. It is not known if any action will be taken against them, as they have openly broken the rules of the show.