Nga: Elton Qyno

“Domatet e vogla që i ka dërguar, nuk ishin mirë. Ndërsa të mëdhatë janë mirë…”.

Kjo është vetëm një nga bisedat e koduara dhe të përgjuara nga prokuroria e Elbasanit, e cila pak ditë më parë i ka dhënë fund hetimeve për një grup prej 9 personave, që kryenin kultivimin e drogës në zonën e Gramshit, të cilëve ju kapën 400 rrënjë hashash.

Ora News mëson se personat si Gëzim Çela (Çelanji), Altin Kotorri dhe Elton Kotorri, bisedonin me njëri-tjetrin, ku herë pas herë përdorinin një fjalë të koduar si:“…bimët e domateve të vogla nuk ishin mirë…”.

Nëntë personat e marë të pandehur për “Kultivim të lëndëve narkotike”, “Shpërdorim detyre” dhe “Moskallëzim krimi”, janë Gëzim Çelanji, Alkis Vila, Albion Nexhipi, Elton Kotorri, Altin Kotorri, Ervin Kotorri, Luan Kotorri dhe Aurel Kotorri.

Mes personave të pandehur është dhe Klajdi Kotorri, gjimnazist i akuzuar për “Moskallëzim krimi”.

Sipërfaqja e tokës ku ishte mbjellë droga ishte afër depos së ujit të pijshëm në fshatin Kotorr të Gramshit.

Pikërisht me ujin e depos që furnizonte me ujë banorët e fshatit Kotorr, këta persona vadisnin dhe kultivonin lëndën narkotike.

Shpesh herë banorët e fshatit mbesnin dhe pa ujë, pasi pikërisht sasia e ujit që ishte në depo, për konsum për banorët, shërbente për të vaditur parcelën e mbjellë me drogë.

9 persona të pandehur

Gëzim Çelanji 38 vjeç

Alkis Vila 33 vjeç

Albion Nexhipi 23 vjeç

Elton Kotorri 38 vjeç

Ervin Kotorri 27 vjeç

Altin Kotorri 37 vjeç

Luan Kotorri 47 vjeç

Klajdi Kotorri 18 vjeç

 

“The small tomatoes he sent were not good. While the big ones are good… ”.

This is just one of the conversations coded and intercepted by the Elbasan prosecutor’s office, which a few days ago ended the investigation of a group of 9 people who were cultivating drugs in the Gramsh area, whose 400 roots were seized. hashash.

Ora News learns that people like Gëzim Çela (Çelanji), Altin Kotorri and Elton Kotorri, talked to each other, where from time to time they used a word coded as: “të small tomato plants were not good…”.

The nine people arrested for “Cultivation of narcotics”, “Abuse of duty” and “Failure to report a crime” are Gëzim Çelanji, Alkis Vila, Albion Nexhipi, Elton Kotorri, Altin Kotorri, Ervin Kotorri, Luan Kotorri and Aurel Kotor.

Among the defendants is Clyde Kotorri, a high school student accused of “Failure to report a crime.”

The surface of the land where the drugs were planted was near the drinking water depot in the village of Kotorr in Gramsh.

Exactly with the water of the depot that supplied water to the inhabitants of the village of Kotorr, these persons irrigated and cultivated the narcotics.

Often the villagers were left without water, because exactly the amount of water that was in the warehouse, for consumption for the residents, served to irrigate the plot planted with drugs.

9 defendants

Gëzim Çelanji 38 years old

Alkis Vila 33 years old

Albion Nexhipi 23 years old

Elton Kotorri 38 years old

Ervin Kotorri 27 years old

Altin Kotorri 37 years old

Luan Kotorri 47 years old

Klajdi Kotorri 18 years old