Fatkeqësisht, jo të gjithë mund të bëhemi paqësore pas ndarjeve. Shumë prej nesh do i mbajnë mëri ish-it gjithmonë, për gjëra të pasqaruara.

Shumë prej çifteve, ndahen për zënka të pakuptimta dhe më pas përfundojnë duke i shkruar mesazhe komike ish-it të tyre.

Aq komike sa e bën situatën edhe më të çuditshme dhe të kujtojnë kohën e shkuar, sprovë për të vërtetuar nëse ndjen ende për atë person ose jo.

Më poshtë janë disa prej mesazheve më gazmore të dërguara midis dy personave që nuk janë më bashkë, apo konstatime personash me zemër të lënduar që janë shpërndarë gjerësisht në rrjet.

Ishi im më mësoi se sado vajzë e mirë të jesh, kurrë nuk do jesh e mirë mjaftueshëm për një djalosh që nuk është gati për t’u bërë burrë.

Ishes sime i shkoi e gjithë jetëa duke shkuar nëpër audicione e duke marrë mësime aktrimi, por e la me kalimin e kohës sepse mendoi se s’mund të bëhej kurrë. Megjithatë u shtir 2 vite sikur më donte, pra mbase ka qenë më e talentuar se ç’mendoja.

Ishi im i gjimnazit i bëri Follow profilit të qenit tim në Instagram dhe i çoi mesazh: “S’më pëlqen fare mami yt”.

Një djalë i cili më la para 6 muajsh, e takova rastësisht në rrugë: “Kohë e gjatë pa u parë”,- më tha. Reagim i çuditshëm nga dikush që kërkoi të rrinim aq gjatë pa u parë.

Kur mora vesh që i dashuri më tradhtonte (më tha vajza që ai e bënte), u shtriva në shtrat me të, i thashë sa e doja dhe fillova t’i kujtoja kohën që kishin kaluar bashkë dhe gjithçka kisha bërë për të. Në fund i thashë: Por ti më tradhtove, kështu që çdo gjëje i vjen fundi këtu. U çova dhe ika.

I bëra unblock ishit tim sot që t’i shkruaja diçka komike që më kujtonte atë, por ai më bllokoi sapo ibëra unblock. Le të themi që jam krenare për të! Qëndroji besnik paqes mendore, mbret!

Dje, ishi im postoi një foto me gruan e tij të re. I dërgova mesazh: Wow, qenka shumë e lezetshme. Dhe ai tha: Faleminderit, por ti je po aq e lezetshme. Ai sapo u martua dhe i kthen kështu përgjigjesh grave të tjera. Vendosa t’i bëj dhuratë gruas së tij një Screenshot të mesazheve për Krishtlindje.

Burimi: Bright Side | joq

Unfortunately, not all of us can be peaceful after separation. Many of us will always resent our ex for unexplained things.

Many of the couples split up over pointless quarrels and then ended up writing comic messages to their ex.

So comical that it makes the situation even more bizarre and remind them of the past, an attempt to verify whether they still feel for that person or not.

Below are some of the funniest messages sent between two people who are no longer together, or the findings of people with a broken heart that are widely circulated on the network.

My ex taught me that no matter how good a girl you are, you will never be good enough for a guy who is not ready to be a man.

Ishes took my whole life by going to auditions and taking acting lessons, but he left it over time because he thought it could never be done. However, he pretended to love me for 2 years, so maybe he was more talented than I thought.

My high school boyfriend did Follow my dog’s Instagram profile and sent him a message: “I don’t like your mom at all.”

A boy who left me 6 months ago, I met him by chance on the street: “Long time no see,” he told me. Strange reaction from someone who asked us to stay so long without being seen.

When I found out that my boyfriend was cheating on me (the girl he was dating told me), I went to bed with him, told him how much I loved him, and began to remember the time they had spent together and all I had done for him. In the end I said: But you betrayed me, so everything ends here. I got up and ran away.

I made unblock you were mine today to write him something comical that reminded me of him, but he just blocked me ibra unblock. Let’s just say I’m proud of her! Stay true to peace of mind, king!

Yesterday, my ex posted a picture with his young wife. I sent him a message: Wow, it’s very cute. And he said, Thank you, but you are just as delightful. He just got married and thus responds to other women. I decided to give his wife a Christmas Screenshot as a gift.