SPAK ka lëshuar disa urdhër arreste ditën e sotme. Urdhër arresti është lëshuar për: Edlira Naqellari, Kreshnik Bejkaj, Ani Omuri, Klevis Hasani, Anisa Bogdani, Flutura Çekrezi dhe Fatmir Demneri.

Fatmir Demneri, Mariglen Buzali, Kreshnik Bejkaj janë anëtarët e komisionit të vlerësimit të tenderit.

Aktualisht burime bëjnë me dije se janë ekzekutuar, 8 urdhër arreste, por duke qenë se aksioni është ende në vijim e sipër nuk ka ende të dhëna të plota se cilat janë akuzat që rëndojnë mbi personat e ndaluar dhe pozicioni që kanë patur në këtë aferë korruptive.

Sipas burimeve ky tender ka shkaktuar një dëm të lartë ekonomik për buxhetin e shtetit, si dhe ka shkelur garën e barabartë. Mes urdhër arresteve që SPAK ka lëshuar ështe edhe emri i një zyrtari të lartë në ministrinë e Brendshme.

Burime bëjnë me dije se janë ushtruar kontrolle edhe në banesat private të zyrtarëve shtetërorë të përfshirë si dhe në Ministrinë e Brendshme.

Hetimet fillimisht nisën për shkeljet të rregullave në tenderim, shpërdorim detyre me dyshimin për korrupsion, por ende nuk janë bërë publike në mënyrë zyrtare akuzat që rëndojnë për personat e përfshirë në këtë abuzim. Pritet që në orët në vijim SPAK të dalë me njoftim zyrtar dhe te japë detaje më të hollësishme në lidhje me operacionin.

Tenderi për te cilën SPAK ka urdheruar ndalimin dhe arrestimin e zyrtarëve kap vlerën e rreth 25 milionë eurove dhe është bërë nje vit më parë në Ministrinë e Brendshme.

SPAK has issued several arrest warrants today. An arrest warrant has been issued for: Edlira Naqellari, Kreshnik Bejkaj, Ani Omuri, Klevis Hasani, Anisa Bogdani, Flutura Çekrezi and Fatmir Demneri.

Fatmir Demneri, Mariglen Buzali, Kreshnik Bejkaj are the members of the tender evaluation commission.

Currently, sources suggest that 8 arrest warrants have been executed, but since the action is still ongoing, there is still no complete data on the charges against the detainees and the position they held in this corrupt affair. .

According to sources, this tender has caused a high economic damage to the state budget, as well as violated equal competition. Among the arrest warrants issued by SPAK is the name of a senior official in the Ministry of Interior.

Sources suggest that controls have been exercised in the private residences of state officials involved as well as in the Ministry of Interior.

Investigations were initially launched into violations of the rules in tendering, abuse of office on suspicion of corruption, but the charges against the persons involved in this abuse have not yet been officially made public. It is expected that in the following hours SPAK will issue an official announcement and provide more detailed details regarding the operation.

The tender for which SPAK has ordered the detention and arrest of officials amounts to about 25 million euros and was made a year ago at the Ministry of Interior.