Një juri në Gjykatën e Volos ka dënuar me 17 vite burg një 34 vjeçar me origjinë shqiptar, i akuzuar për një grabitje të armatosur në vitin 2010.

Gjykata unanimisht e dënoi atë me një total prej 17.5 vjet burg, duke e shpallur fajtor për vrasje të mbetur në tentativë dhe komplot për të kryer grabitje. Shqiptari u arrestua pas një urdhri arresti ndërkombëtar në Gjermani në janar 2020, dmth 10 vjet pas incidentit në Giannouli.

Me vendimin e formës së prerë, duke mos iu dhenë mundësia për të shkuar në Apel, shqiptari u dërgua në burgun e Larisës.

Në grabitjen e armatosur në një degë banke më 1 nëntor 2010, shqiptari, atëherë 24 vjeç, bashkë me një tjetër shqiptar, kryen grabitjen e një dege banke atje, duke i shpëtuar më pas arrestimit.

Bashkëpunëtori i tij i kërkuar, duke kërcënuar punonjësit dhe klientët me armën e tij, rrëmbeu nga arka 67,900 euro, ndërsa 24-vjeçari, i cili mbante një kallashnikov, qëndroi në hyrje. Duke u larguar, ata ndaluan një makinë në të cilën po hipnin një çift dhe, pasi i nxorën jashtë me forcë, u zhdukën me automjetin e vjedhur.

Po atë ditë, ata u vunë re nga katër oficerë policie, të cilët i ndoqën me dy makinat e tyre të patrullës, por dy grabitësit, në përpjekje për të shpëtuar, filluan të qëllonin në ajër.

Policia arriti të identifikohen 34-vjeçarin nga shenjat e gishtave të gjetura në makinën e vjedhur, i cili ishte braktisur në një zonë pyjore në Kisavos dhe kundër tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar.

Prokurori kërkoi që vendimi të mos kishte efekt pezullues, kërkesë e pranuar nga gjykata.

Më parë, avokati mbrojtës i 34-vjeçarit tha se kanë kaluar 10 vite dhe se shqiptari nuk ka kryer asnjë gabim gjatë kësaj periudhe, duke shtuar se ai është baba i dy fëmijëve të vegjël.

“Ky njeri mund të shpallet i pafajshëm në Gjykatën e Apelit. Ai do të jetë burgosur, por gjithashtu do të jetë privuar nga familja e tij,” tha ai.

A jury in the Volos Court has sentenced a 34-year-old man of Albanian origin to 17 years in prison on charges of armed robbery in 2010.

The court unanimously sentenced him to a total of 17.5 years in prison, finding him guilty of attempted murder and conspiracy to commit robbery. The Albanian was arrested following an international arrest warrant in Germany in January 2020, ie 10 years after the incident in Giannouli.

With the final decision, not being given the opportunity to go to the Appeal, the Albanian was sent to Larissa prison.

In the armed robbery in a bank branch on November 1, 2010, the Albanian, then 24 years old, together with another Albanian, committed the robbery of a bank branch there, escaping after his arrest.

His wanted accomplice, threatening employees and customers with his weapon, snatched 67,900 euros from the cash register, while the 24-year-old, who was carrying a Kalashnikov, stood at the entrance. Leaving, they stopped a car in which a couple were riding and, after forcibly pulling them out, disappeared with the stolen vehicle.

That same day, they were spotted by four police officers, who chased them with their two patrol cars, but the two robbers, in an attempt to escape, started firing into the air.

Police managed to identify the 34-year-old from the fingerprints found on the stolen car, who had been abandoned in a forested area in Kisavos and an international arrest warrant had been issued against him.

The prosecutor requested that the decision not have suspensive effect, a request accepted by the court.

Earlier, the 34-year-old’s defense lawyer said that 10 years have passed and that the Albanian has not made any mistakes during this period, adding that he is the father of two small children.

“This man can be acquitted in the Court of Appeals. “He will be imprisoned, but he will also be deprived of his family,” he said.