Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot anëtarin më të vjetër në moshë të Partisë Socialiste. Teksa hynte në podiumin e kongresit, kreu i socialistëve, kërkoi që në skenë t’i bashkëngjitej dhe Zeqiri, madje nuk nguroi që të ‘urdhëronte’ të pranishmit që ta mirëprisnin të moshuarin me duartrokitje. Rama pohoi se Zeqiri ishte 100 vjeç.

Dje në mos gabohem më bëri një pyetje një gazetare që siç tha ajo që disa socialistë të vjetër kanë kërkuar disa gjëra. Unë i thash se s’ka socialistë të vjetër. Sot dua të sjellë provën për të gjithë ata që nuk na njohin akoma. Dua të sjellë këtu në skenë një delegat, dua të sjell këtu Ziqirin. Çohuni në këmbë, duartrokiteni, është 100 vjeç.

Zeqiri: Të nderuar socialistë, falënderoj zotin Edi Rama për mundësinë që më dha. Mendoj se ky kongres do ta forcojë akoma më shumë unitetin e PS. Edhe lidhjet e saj me masën. Ne veteranët e Luftës Nacional Çlirimtare e mbështesim shumë mazhorancës qeverisëse, pasi po përballon situata të vështira, në zgjidhjen e halleve të popullit.

Rama: Tani mund të uleni se u lodhët duke qëndruar në këmbë.

Prime Minister Edi Rama has today introduced the oldest member of the Socialist Party. As he entered the congress podium, the Socialist leader demanded that Zeqiri join him on the stage, not even hesitating to ‘order’ those present to welcome the elder with applause. Rama claimed that Zeqiri was 100 years old.

Yesterday, I’m not mistaken, I was asked a question by a journalist who said that some old socialists have asked for some things. I told him there were no old Socialists. Today I want to bring the test to all those who do not know us yet. I want to bring a delegate here, I want to bring Ziqiri here. Get up, clap, it’s 100 years old.

Zeqiri: Dear Socialists, I thank Mr. Edi Rama for the opportunity he gave me. I think this congress will further strengthen the unity of the SP. Even its ties to the mass. We veterans of the National Liberation War strongly support the ruling majority as it is facing difficult situations in resolving the problems of the people.

Rama: Now you can sit down and get tired of standing.