Ndërsa situata sa vjen e rëndohet në Kakavijë, ku qytetarët kanë tre ditë që presin në radhë për të bërë tamponin si kusht për të kaluar kufirin në Greqi, njëri nga policët ka tentuar që të kalojë një makinë pa radhë.

Ndërsa situata sa vjen e rëndohet në Kakavijë, ku qytetarët kanë tre ditë që presin në radhë për të bërë tamponin si kusht për të kaluar kufirin në Greqi, njëri nga policët ka tentuar që të kalojë një makinë pa radhë. Kur qytetarët kanë parë këtë veprim skandaloz kanë rrethuar makinën me targa IHI 2992.

“Ndalu këtu o i korruptuar, mos ik, ja policia e shtetit!”, bërtet njëri nga qytetarët. Në vend që policia të qetësojë gjendjen e rënduar në Kakavijë dhe t’u vijë në ndihmë qytetarëve, krijon situata të tilla duke sjellë reagim dhe revoltim të qytetarëve. Polici që tentoi të kalonte makinën pa radhë është pezulluar nga puna.

As the situation worsens in Kakavija, where citizens have been waiting in line for three days to get a tampon as a condition for crossing the border into Greece, one of the police officers has tried to pass a car without a queue.

As the situation worsens in Kakavija, where citizens have been waiting in line for three days to get a tampon as a condition for crossing the border into Greece, one of the police officers has tried to pass a car without a queue. When the citizens saw this scandalous action, they surrounded the car with IHI 2992 license plates.

“Stop here, you corrupt man, do not run away, here is the state police!”, Shouts one of the citizens. Instead of calming down the aggravated situation in Kakavija and coming to the aid of the citizens, the police create such situations, causing reaction and revolt of the citizens. The policeman who tried to pass the car in a queue has been suspended from work.