Prej më shumë se një viti, Kudret Salia ka nisur procedurat për të ndarë nga bashkëshortja e tij. Por fatkeqësisht, ai sot mbeti i vrarë nga ish-vjehrri i tij, Mexhit Picari, i cili e ka qëlluar me 5 plumba.

Kudreti ndodhej në një lokal pranë Gjykatës së Tiranës kur Picari ka shkuar dhe ka hapur zjarr. Gjithashtu nga të shtënat ka mbetur i plagosur edhe avokati i Saliat, Adriatik Cama i cili mori një plumb.

Ndërkohë bëhet e ditur se padia për divorc është paraqitur nga viktima më 24 dhjetor 2020. Për çështjen që është në drejtimin e gjyqtares Irena Plaku janë zhvilluar katër seanca. Ndërsa, sot 10 minuta përpara vrasjes do të niste edhe seanca e pestë, ku djali i tyre i madh do të dëshmonte se me cilin nga prindërit do të qëndronte.

“Fëmijët do i mbante babai, jo nëna. Kjo e fundit i ishte kërkuar që të takonte fëmijët në datat e caktuara. Në momentin e krimit, kur viktima po priste për të hyrë në procesin gjyqësor, ishte së bashku me avokatin, një punonjëse sociale dhe djalin e madh të moshës 16-vjeçare. E ëma kërkonte që fëmijët ti mbante ajo, derisa të shpallej vendimi përfundimtar. Dhurata jetonte në Vorë me prindërit e saj”, tha gazetarja e njohur, Anila Hoxha për emisionin “Breaking” në Top News.

Si duket shkak që Kudret Salia të kërkonte ndarjen nga bashkëshortja ka qenë dhuna në familje. Ai në disa raste ka bërë kallëzime se dhunohej nga bashkëshortja. Kjo e fundit ka qenë edhe e arrestuar për dhunë në familje. Madje Salia kishte kërkuar një vit më parë edhe urdhër mbrojtje.

I ndjeri kishte tre fëmijë të mitur me gruan ndërsa është ankuar edhe se nuk e lejonte që t’i takonte.

For more than a year, Kudret Salia has started the procedures to separate from his wife. But unfortunately, today he was killed by his ex-father-in-law, Mexhit Picari, who shot him with 5 bullets.

Kudreti was in a bar near the Court of Tirana when Picari went and opened fire. Saliat’s lawyer, Adriatik Cama, was also wounded in the shooting and received a bullet.

Meanwhile, it is announced that the divorce lawsuit was filed by the victim on December 24, 2020. For the case that is headed by Judge Irena Plaku, four hearings have been held. Whereas, today, 10 minutes before the murder, the fifth session would start, where their eldest son would prove which of his parents he would stay with.

“The children would be taken care of by the father, not the mother. The latter was asked to meet the children on certain dates. At the time of the crime, when the victim was waiting to enter the trial, he was with his lawyer, a social worker and his 16-year-old eldest son. The mother demanded that she keep the children until the final decision was announced. Dhurata lived in Vora with her parents “, said the well-known journalist, Anila Hoxha for the show” Breaking “on Top News.

Apparently the reason for Kudret Salia to seek separation from his wife was domestic violence. He has on several occasions made allegations that he was raped by his wife. The latter has also been arrested for domestic violence. Salia had even asked for a protection order a year ago.

The deceased had three minor children with his wife and complained that he did not allow her to meet him.