Kryeministri Edi Rama është shprehur diten e sotme se Komiteti Teknik i ekspertëve i ka kërkuar universiteteve për të parë mundësinë e rikthimit në auditor në lidhje me ato provime të cilat nuk mund të bëhen online.

Kryeministri Rama u shpreh po ashtu se i kupton mjaft mirë studentët që duan të kthehen në auditore, por kjo gjë nuk mund të bëhet sepse asnjë vend tjetër në botë se ka bërë akoma.

“I kuptoj studentët që duan të kthehen në auditore, por nuk janë kthyer në asnje vend tjeter. I është kërkuar universiteteve rikthimi në auditore për ato provime që nuk mund të bëhen online. I kuptoj studentët që thonë po në kafe ku rrinë ngjitur me njëri-tjetrin. I them fajin e kanë ata që shkelin masat. Masat i vendos Komiteti Teknik. Kjo është luftë nervash që duhet ta zhvillojë gjithësecili,” theksoi Rama.

Prime Minister Edi Rama has stated today that the Technical Committee of Experts has asked universities to see the possibility of returning to the auditorium in relation to those exams which can not be done online.

Prime Minister Rama also said that he understands very well the students who want to return to the auditorium, but this can not be done because no other country in the world has done yet.

“I understand the students who want to return to the auditorium, but have not returned to any other place. Universities have been asked to return to auditoriums for those exams that cannot be taken online. I understand students saying yes to cafes where they sit next to each other. I say it is the fault of those who violate the measures. The measures are decided by the Technical Committee. This is a war of nerves that everyone must wage, “Rama stressed.