Një aksin i beftë me praninë e forcave të shumta policie të repartit “Shqiponja” është zhvillor sot në afërsi të markatës kryesore të qytetit Elbasan në rrugën e Namazjasë.
Mësohet se objekt i këtij aksioni ka qenë evidentimi, ndalimi dhe gjobitja e personave, të cilët thyenin aktin normativ të vendosur pak muaj më parë nga Këshilli i Ministrave. Qindra qytetarë janë gjobitur për shkak se nuk mbanin barriera mbrojtëse ose siç quhen ndryshe maska.

Policët me një vendosmëri të lartë dhe me një shikim të mprehtë i pikasnin shkelësit e ligjit dhe menjëherë i shoqëronin tek furgoni, i cili ishte pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për të proceduar sa më shpejt me plotësimin e gjobës.

Procedura e ndërlikuar e identifikimit të personave që shkelin aktin normativ ka bërë të nevojshme që dhjetra policë të qëndrojnë bashkë në një fugon policie të pajisur me 8 vende dhe të kapin keqbërësit dhe të papërgjegjshmit. Megjithëse kishte edhe qytetarë të cilët nuk kishin maskë të vendosur, por si barrierë mbrojtëse kishin vendosur shallin ose diçka tjetër forca e ligjit nuk i toleroi, por i gjobiti menjëherë, pa pranuar asnjë shpjegim.

A sudden axis with the presence of numerous police forces of the “Eagle” ward is developing today near the main brand of the city of Elbasan on Namazja Street.
It is learned that the object of this action was to identify, detain and fine the persons who violated the normative act decided a few months ago by the Council of Ministers. Hundreds of citizens have been fined for not wearing protective barriers or as they are otherwise called masks.

The police officers, with high determination and sharp eyesight, spotted the offenders and immediately escorted them to the van, which was equipped with all the necessary tools to proceed as soon as possible with the completion of the fine.

The complicated procedure of identifying persons who violate the normative act has made it necessary for dozens of police officers to stand together in a police van equipped with 8 seats and catch the perpetrators and the irresponsible. Although there were citizens who did not wear a mask, but as a protective barrier they wore a scarf or something else, the force of law did not tolerate them, but fined them immediately, without accepting any explanation.