Detaje të reja janë zbardhur nga mediat greke për dhunimin dhe vrasjen e 20-vjeçares britanike në sy të foshnjës dhe bashkëshortit të saj. Media greke ‘Ta Nea’, shkruan se rrethi për të zbuluar autorët e krimit është ngushtuar dhe se autoritetet lokale kanë vënë në listë 30 persona me precedent të mëparshëm penalë.

Efektivët dhe inspektorët kanë nën vëzhgim të gjithë grupet kriminale që veprojnë në zonën ku dhe ndodhi krimi i rëndë, përfshirë dhe shqiptarë. Ata po monitorojnë lëvizjet e tyre të njëpasnjëshme dhe mjafton vetëm një hap i gabuar për t’i lidhur me krimin e rëndë që prej disa ditësh mban ‘pezull’ Greqinë.

Deri më tani grupi hetimor ka krijuar një profil të vrasësve falë dëshmive të mbledhura, por më kyçja është ajo e bashkëshortit të Karolinës, i cili deklaroi se kishte parë personin që i mbyti gruan.

“Në të njëjtën kohë, bandat e të huajve janë nën syrin e autoriteteve, ndërsa videot nga kamerat e sigurisë po shqyrtohen hap pas hapi. Materialet gjenetike dhe shenjat e gishtërinjve të mbledhura nga shtëpia e familjes do të ndihmojnë në zbulimin e kriminelëve. Këto të dhëna kanë vendosur në database-n me të dhënat e personave të dyshuar dhe grumbullimi i tyre mund të zbardhë identitete duke bërë lidhjet e duhura,”- thuhet në artikull.

Arrestohet gjeorgjiani

Arrestimi në 24 orët e fundit të një krimineli nga Gjeorgjia në Evros në përpjekjen e tij për të ikur nga Greqia, rihyn në hetimet mikroskopike te EL.AS si një përpjekje për të hedhur dritë mbi vrasjen gjakftohtë të Caroline, 20-vjeçares, të martën në mbrëmje në Glyka Nera, e cila ka tronditur opinionin publik grek.

Sipas “To Vima”, informacioni që kishte dalë – kryesisht nga analiza e ADN – i huaji në fjalë ishte një nga pesë autorët e grabitjes më 7 mars, në një shtëpi në Pikermi ku ata lidhën dhe rrahën një çift të moshuarish dhe ndihmësin shtëpiak.

Me drejtuesit e policisë EL.AS që kishin identifikuar ngjashmëritë midis dy incidenteve – në Glyka Nera dhe Pikermi – dhe duke përqendruar interesin e tyre në arsyen pse i huaji i ndaluar nxitoi të ikte në vendin në 24 orët e fundit. Megjithëse vepra penale në të cilën ai dyshohet se është përfshirë kishte ndodhur rreth 70 ditë më parë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Greqi pak ditë më pare. Katër persona të cilët shkuan për të grabitur një shtëpi në Greqi, përfunduan duke vrarë një 20-vjeçare, qenin, dhe duke torturuar bashkëshortin e të resë. 20-vjeçarja u gjet e vrarë, në papafingo të shtëpisë, pranë krevatit të fëmijës së saj 11 muajshe, ndërsa burri i saj 32-vjeç ishte i lidhur në një karrige në dhomën e gjumit. Ishte ai që njoftoi Policinë duke i rënë telefonit me hundë, por bashkëshortja kishte ndërruar jetë prej kohësh. Pranë saj ndodhej foshnja, që fatmirësisht është në gjendje të mirë.

New details have been leaked by the Greek media about the rape and murder of a 20-year-old British girl in the eyes of the baby and her husband. Greek media ‘Ta Nea’, writes that the circle to find the perpetrators of the crime has been narrowed and that the local authorities have listed 30 people with a previous criminal record.

Officers and inspectors are monitoring all criminal groups operating in the area where the serious crime took place, including Albanians. They are monitoring their successive movements and just one wrong step is enough to link them to the serious crime that has been keeping Greece ‘suspended’ for several days.

So far the investigative group has created a profile of the killers thanks to the evidence gathered, but the most inclusive is that of Carolina’s husband, who stated that he had seen the person who strangled his wife.

“At the same time, gangs of foreigners are under the eyes of the authorities, while videos from security cameras are being examined step by step. Genetic materials and fingerprints collected from the family home will help detect criminals. “These data have been placed in the database with the data of the suspects and their collection can uncover identities by making the right connections,” the article reads.

The Georgian is arrested

The arrest in the last 24 hours of a criminal from Georgia in Evros in his attempt to flee Greece, re-enters the microscopic investigation of EL.AS as an attempt to shed light on the cold-blooded murder of Caroline, 20, on Tuesday evening in Glyka Nera, which has shocked Greek public opinion.

According to “To Vima”, the information that had come out – mainly from DNA analysis – the foreigner in question was one of the five perpetrators of the March 7 robbery, in a house in Pikermi where they tied up and beat an elderly couple and the domestic helper.

With EL.AS police chiefs having identified similarities between the two incidents – in Glyka Nera and Pikermi – and focusing their interest on why the detained foreigner rushed to flee the country in the last 24 hours. Although the offense in which he is suspected of being involved had occurred about 70 days ago.

The serious incident happened in Greece a few days ago. Four people who went to rob a house in Greece ended up killing a 20-year-old, the dog, and torturing the girl’s husband. The 20-year-old was found murdered, in the attic of the house, near the bed of her 11-month-old child, while her 32-year-old husband was tied to a chair in the bedroom. He was the one who informed the Police by dropping his phone on his nose, but his wife had long since passed away. Next to her was the baby, who thankfully is in good condition.

Keywords: Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden.