Një supermarket në Breshia të Italisë u mbyll për shkak se një nga shitëset ndërroi jetë. Supermarketi Simply Market po i nënshtrohet dezinfektimit total.

Shitësja ishte 48 vjeç. Ajo ishte dërguar në shtëpi me temperaturë. Por brenda pak ditësh ajo ndërroi jetë.

Shitëset janë të ekspozuara ndaj rrezikut për shkak se duhet të përballen me njerëzit në këto ditë të vështira.

Një incident i rrallë u shënua në Venecia, raporton Corriere. Dy gra u zunë me një shitëse, e cila u kërkoi të mbajnë distancën e sigurisë. Njëra prej tyre u përkul drejt shitëses dhe iu kollit në fytyrë.

Shitësja lajmëroi policinë, e cila ndërhyri për të qetësuar situatën. Por më vonë, policia e njoftoi shitësen se gruaja në fjalë ishte me koronavirus.

Shitësja është izoluar dhe mund të ngrejë një padi ndaj agresores, një padi që mund t’i kushtojë shtrenjtë.

A supermarket in Breshia, Italy, closed because one of the retailers died. The Simply Market supermarket is undergoing total disinfection.

The seller was 48 years old. She had been sent home with fever. But within a few days she passed away.

Salespeople are at risk because they have to face people in these difficult days.

A rare incident was reported in Venice, reports Corriere. Two women were caught by a saleswoman who asked them to keep their distance. One of them leaned towards the saleswoman and coughed in her face.

The seller alerted police, who intervened to calm the situation. But later, police informed the shopkeeper that the woman in question was having a coronavirus.

The seller has been isolated and may file a lawsuit against the aggressor, a lawsuit that could cost them dearly.