Një mjek gjerman në një deklaratë kontroverse ka dalë kundër personave që nuk duan të vaksinohen kundër Covid.

Wolfram Henn këmbëngul se personat të cilët nuk kanë dëshirë të bëjnë vaksinën duhet të mbajnë një pusullë shpjeguese me arsyet pse.

Ai shtoi se këtyre personave nuk duhet t’u ofrohen ventilatorë apo kujdes intensiv nëse infektohen me Covid.

“Kushdo që do të refuzojë rezultatin e vaksinës, duhet të mbajë me vetë një dokument me këtë mbishkrim: Nuk dua të vaksinohem! Dua t’ia lë të tjerëve mundësinë të mbrohen! Dua që, nëse sëmurem, shtratin dhe ventilatorin t’ua lë të tjerëve,”- deklaroi Henn për gazetën gjermane Bild.

Burimi: LADBIBLE |Përktheu dhe përshtati: JOQ ALBANIA

A German doctor in a controversial statement has come out against people who do not want to be vaccinated against Covid.

Wolfram Henn insists that persons who do not wish to be vaccinated should keep an explanatory note with the reasons why.

He added that these people should not be offered ventilators or intensive care if they become infected with Covid.

“Anyone who refuses the vaccine result must keep a document with this inscription: I do not want to be vaccinated! I want to give others the opportunity to defend themselves! “I want to leave the bed and the fan to others if I get sick,” Henn told the German newspaper Bild.