Një vrasje e ndodhur në tetor të vitit 2020 tronditi Gjermanin. Bëhet fjalë për krimin e rëndë, ku një burrë shqiptar H.S 56-vjeç masakroi me thikë gruan e tij D.S 47-vjeç, pasi dyshonte se e tradhtonte.

Në fillim të gjykimit para Gjykatës Rajonale të Regensburgut, i pandehuri rrëfeu në një deklaratë të lexuar nga avokati i tij se ai kishte goditur me thikë për vdekje.

Kjo vrasje ishte paraprirë nga një mosmarrëveshje për xhelozinë. Tani 56-vjeçari përballet me akuzën për vrasje. I pandehuri pranoi se kishte vrarë gruan e tij me thikën e kuzhinës në apartamentin e tyre në Regensburg. Megjithatë ai refuzoi se kishte për qëllim që ta vriste gruan e tij.

I akuzuari kishte “frikë nga turpi”, raportohet në mediat gjermane.

Shqiptari nga Kosova, i cili ka jetuar në Gjermani për 28 vjet, përmendi si motiv frikën e tij nga “turpi dhe nderi” ndaj miqve të tij nëse ai do i jepte fund martesës së tij pas kaq shumë vitesh.

Ai ishte i vetëdijshëm se xhelozia e tij shpesh kishte rezultuar në shpërthime të dhunshme, prandaj ishte dëbuar nga banesa për ca kohë.

Pasi u kthye në shtëpinë martesore, ai u përpoq të ishte një baba dhe burrë i mirë. “Ai u përpoq ta mbante xhelozinë e tij brenda kufijve,” tha avokati mbrojtës.

Prokuroria akuzon të pandehurin për vrasje me motive të ulëta. Siç tregon aktakuza, thuhet se akti u parapri nga një argument i dhunshëm. Një numër i panjohur i telefonit në celularin e gruas ishte shkaku. I akuzuari dyshoi për një njeri tjetër me të cilin shkonte gruaja e tij. Pa kontrolluar se kujt i përket numri, ai kishte mbledhur inat brenda vetes. Mosmarrëveshja u përshkallëzua, të cilën, sipas avokatit të 56-vjeçarit e përshkruan me fjalët: “Gjaku mu nxeh”.

Një natë ai mori në sirtarin e kuzhinës një thikë me një teh të gjatë nëntë centimetra, dhe goditi të paktën 14 herë gruan e tij. Pas aktit burri mori ilaçe për të vrarë veten. Ai thirri vëllezërit e motrat e tij dhe donte tu thoshte lamtumirë. Pastaj ai shkoi në polici “i trullosur” dhe u dorëzua.

Hetimet policore më vonë zbuluan se numri i panjohur i telefonit ishte numri i ri i vëllait të viktimës. Ai thjesht donte të komunikonte me motrën e tij.

Procesi në Gjykatën Rajonale të Regensburgut zgjat edhe disa ditë, më pas do jepet vendimi për të. Anëtarët e familjes së bashkëshortëve pritet të dëshmojnë. Ndërsa gjykimi final është planifikuar për fillimin e gushtit.

A murder that took place in October 2020 shocked Germany. It is about the serious crime, where an Albanian man H.S 56 years old massacred with a knife his wife D.S 47 years old, after he suspected that he was betraying her.

At the beginning of the trial before the Regensburg Regional Court, the defendant confessed in a statement read by his lawyer that he had been stabbed to death.

This murder was preceded by a dispute over jealousy. The 56-year-old now faces murder charges. Defendant admitted to killing his wife with a kitchen knife in their apartment in Regensburg. However he denied that he intended to kill his wife.

The accused was “afraid of shame”, German media reported.

The Kosovo Albanian, who has lived in Germany for 28 years, cited as a motive his fear of “shame and honor” to his friends if he were to end his marriage after so many years.

He was aware that his jealousy had often resulted in violent outbursts, so he was evicted from the apartment for some time.

After returning to the brothel, he tried to be a good father and husband. “He tried to keep his jealousy within bounds,” said defense attorney.

The prosecution accuses the defendant of low-motivated murder. According to the indictment, the act was allegedly preceded by a violent argument. An unknown phone number on the woman’s cell phone was the cause. The accused suspected another man with whom his wife was going. Without checking who the number belonged to, he had amassed resentment within himself. The dispute escalated, which, according to the 56-year-old’s lawyer, he described with the words: “My blood is hot”.

One night he took a knife with a nine-centimeter-long blade into the kitchen drawer, and struck his wife at least 14 times. After the act the man took medication to kill himself. He called his brothers and sisters and wanted to say goodbye. He then went to the police “stunned” and surrendered.

Police investigations later revealed that the unknown phone number was the new number of the victim’s brother. He just wanted to communicate with his sister.

The trial in the Regional Court of Regensburg lasts a few more days, after which a decision will be given. Spouses’s family members are expected to testify. While the final trial is scheduled for early August.