Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut mezi presin që Bashkimi Europian t’u hapë negociatat për anëtarësimin, por kur vjen puna për të negociuar, ka nga ato vende që nuk duan të bisedojnë me BE.

Këshilli Federal i Zvicrës vendosi së fundmi që të ndërpresë bisedimet me Bashkimit Europian për të gjetur një marrëveshje në atë që njihet si udhërrëfyesi institucional.

Marrëveshja e re synonte, që Zvicra, e cila nuk është vend anëtar i BE-së, por gëzon akses të zgjeruar në tregun e përbashkët të unionit të përshtaste legjislacionin me atë të Bashkimit Europian, sidomos në tregi dhe shërbime.

Këshilli i cilësoi të dëmshme për vendin këto propozime dhe vendosi që ta tërheqë vendin nga tryeza e bisedimeve me Brukselin. BE ka reaguar përmes një deklarate, ku shpreh keqardhje.

“Shprehim keqardhje për këtë vendim, nisur nga progresi që ishte bërë në këto vitet e fundit për të gjetur një marrëveshje, thelbi i së cilës do të ishte siguria që gjithkush që operonte në tregun e përbashkët të BE, ku Zvicra ka akses domethënës të përballej me të njëjtat kushte”, thotë BE.

BE thotë se marrëveshjet në fuqi janë të vjetëruara dhe kanë nevojë për ndërhyrje, por Zvicra kundërshton një sërë propozimesh, sidomos të atyre që lidhen me kuadrin ligjor për tregtinë e shërbimet në fushën bankare. Në fund, BE paralajmëmron.

“Do të analizojmë me kujdes këtë vendim dhe do të reagojmë”, thuhet në deklaratën e Komisionit Europian.

Albania and northern Macedonia can hardly wait for the European Union to open membership negotiations, but when it comes to negotiating, there are those countries that do not want to talk to the EU.

The Swiss Federal Council recently decided to suspend talks with the European Union to find an agreement on what is known as the institutional roadmap.

The new agreement was intended to bring Switzerland, which is not an EU member state but enjoys expanded access to the common union market, into line with European Union legislation, especially in markets and services.

The council considered these proposals harmful to the country and decided to withdraw the country from the negotiating table with Brussels. The EU has reacted through a statement, where it expresses regret.

“We regret this decision, given the progress that has been made in recent years to find an agreement, the essence of which would be to ensure that everyone operating in the EU common market, where Switzerland has significant access, faces “with the same conditions,” says the EU.

The EU says the agreements in force are outdated and in need of intervention, but Switzerland opposes a number of proposals, especially those related to the legal framework for trade and banking services. Finally, the EU warns.

“We will carefully analyze this decision and react,” the European Commission said in a statement.

Top-news1.com, Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden