Postimi i kreut të Grupit Parlamentar Socialist Taulant Balla në facebook:

Elbasani humbi sot Engjëll Daklin, një personalitet të rëndësishëm, i cili në vitet e para pas ndryshimeve demokratike, u zgjodh deputet, ministër dhe kryetar i Bashkisë Elbasan (1996-2000).

Elbasani do ta kujtojë gjithmonë si qytetarin e vet të nderit, me kontribut të spikatur në modernizimin e qeverisjes vendore dhe për projektet që inicijoi për zhvillimin rajonal të Elbasanit. Engjëll Dakli ishte një politikan i moderuar dhe bashkëpunues në dobi të zhvillimit të Elbasanit.

Ngushëllime të sinqerta familjes së nderuar Dakli!

Post of the head of the Socialist Parliamentary Group Taulant Balla on Facebook:

Elbasan lost today Engjëll Daklin, an important personality, who in the first years after the democratic changes, was elected MP, Minister and Mayor of Elbasan (1996-2000).

Elbasan will always be remembered as its honorary citizen, with outstanding contribution to the modernization of local government and to the projects he initiated for the regional development of Elbasan. Engjëll Dakli was a moderate and cooperative politician for the benefit of the development of Elbasan.

Sincere condolences to the honorable Dakli family!