Një fëmijë 18 muajsh ka humbur jetën për shkaqe të panjohura në fshatin Pashalli të bashkisë së Dimal, ish-Ura Vajgurore.

Sipas të dhënave, vdekja është konfirmuar rreth orës 14:00 të ditës së sotme.

Rreth orës 14:00 autoambulanca e shërbimit te 127, e shoqëruar nga infermieri dhe mjeku i Qendrës Shëndetësore Dimal, shoqëruan ne spital fëmijën Bashkim Metullari 1.5 vjeç ( 18 muajsh ), pa shenja jete, me vendbanim ne Pashalli.

Fëmija kur ka mbërritur në spital ka qenë pa shenja vitale dhe pa asnjë informacion për shkakun e vdekjes dhe të gjendjes se tij shëndetësore. Menjëherë u njoftua policia.

Gjithashtu mjeku i familjes dhe infermieri konfirmojnë se fëmija, edhe në qendrën shëndetësore të Urës Vajgurore erdhi pa shenja jete.

Fëmija ka qenë i shoqëruar nga nëna dhe infermieri i Qendrës Shëndetësore Pashalli. Edhe pse pa shenja vitale, ai u transportua nga Qendra Shëndetësore Dimal për në Spitalin Rajon të Beratit.

Gjatë transportit me autoambulancë fëmija është asistuar nga ekipi mjekësor.

Në shërbimin e pediatrisë u konfirmua gjithashtu që fëmija është pa shenja jete.

Familjarët nuk pranuan që të bënin autopsi dhe e kanë tërhequr trupin e fëmijës nga spitali.

Pas tërheqjes, janë larguar nga spitali familjarët dhe policia.

An 18-month-old child lost his life for unknown reasons in the village of Pashalli in the municipality of Dimal, formerly Ura Vajgurore.

According to the data, the death was confirmed around 14:00 today.

At around 14:00, the ambulance of the 127 service, accompanied by the nurse and the doctor of the Dimal Health Center, accompanied to the hospital the child Bashkim Metullari, 1.5 years old (18 months), without signs of life, residing in Pashalli.

The child when he arrived at the hospital was without vital signs and without any information about the cause of death and his health condition. The police were immediately notified.

The family doctor and the nurse also confirm that the child came to the health center of Ura Vajgurore without signs of life.

The child was accompanied by the mother and the nurse of the Pashalli Health Center. Although without vital signs, he was transported from Dimal Health Center to Berat Regional Hospital.

During the ambulance transport the child was assisted by the medical team.

At the pediatric service it was also confirmed that the child is without signs of life.

The relatives refused to do an autopsy and withdrew the child’s body from the hospital.

After the withdrawal, the family and the police left the hospital.