Dy ditë më parë një efektiv policie 62-vjeçar tentoi të përdhunojë një vajzë të mitur në Lezhë. Kol Kola, shfrytëzoi rastin që 13-vjeçarja ishte e pashoqëruar nga persona madhorë, e duke keqpërdorur atributet që i jep detyra funksionale nëpërmjet mashtrimit, duke i thënë se do ta çonte në komisariat e çoi në një banesë. Ndërkohë, pak më parë është zbardhur dëshmia e 13-vjeçares e cila u sulmua seksualisht.

Sipas dëshmisë, ngjarja në fjalë u regjistruar kur e mitura ndodhej në radhë për të hyrë tek dentistja. 13-vjeçarja ka treguar se ishte duke pritur jashtë klinikës, pasi brenda kishte pacientë. Në këtë moment i është afruar polici 62-vjeçar i cili i ka thënë se ndaj saj kishte një denoncim dhe për këtë ajo duhej të shkonte me të në komisariat.

“Pranë meje u afrua një punonjës policie. Ai më tha se ndaj meje kishte pasur një denoncim dhe duhet të më shoqëronte për në komisariat për verifikim. Duke i besuar policit, u futa brenda klinikës dentare dhe i kërkova dentistes që të më shtynte orarin,” tregon ajo.

Në momentin që ka hyrë në automjet, e mitura ka parë në xhamin e makinës mjetin e identifikimit të policit dhe i ka memorizuar emrin. Pas kësaj, 13-vjeçarja është shprehur se Kol Kola nuk ka ndaluar para komisariatit, por para një pallati ku i ka kërkuar që ta ndjekë nga pas. E mitura tregon se pasi hyri në banesë, polici ka kryer akte të turpshme dhe ka tentuar të abuzojë seksualisht me të, por ka mundur t’i shpëtojë. Sipas dëshmisë, ajo i ka treguar çdo gjë prindërve, të cilët së bashku kanë shkuar në komisariat për të bërë denoncimin.

Pas kësaj, policia ka sekuestruar kamerat e bizneseve të pallatit dhe aty është është vërtetuar dëshmia e të miturës, ndërsa gjithashtu dentistja e klinikës ka konfirmuar se e mitura i kishte thënë se po largohej. Ndërkohë nga kamerat e sigurisë është zbuluar se e mitura ka qëndruar brenda në banesë për rreth 6 minuta.
Two days ago, a 62-year-old police officer tried to rape a minor girl in Lezha. Kol Kola, used the case that the 13-year-old was unaccompanied by adults, and abusing the attributes given to her by functional duties through fraud, telling her that he would take her to the police station and took her to an apartment. Meanwhile, a little while ago, the testimony of the 13-year-old who was sexually assaulted was revealed.

According to the testimony, the event in question was recorded when the minor was in line to enter the dentist. The 13-year-old has indicated that she was waiting outside the clinic, as there were patients inside. At this moment, the 62-year-old policeman approached her and told her that there was a report against her and that she had to go with him to the police station.

“A police officer approached me. He told me that there had been a report against me and that he should have escorted me to the police station for verification. Trusting the police, I went inside the dental clinic and asked the dentist to postpone my schedule. she says.

The moment he entered the vehicle, the minor saw the police identification vehicle on the windshield and memorized his name. After that, the 13-year-old said that Kol Kola did not stop in front of the police station, but in front of a building where he asked her to follow him from behind. The minor testified that after entering the apartment, the policeman committed shameful acts and tried to sexually abuse her, but was able to escape. According to the testimony, she told everything to her parents, who together went to the police station to make the denunciation.

After that, the police seized the cameras of the palace businesses and there the testimony of the minor was confirmed, while also the dentist of the clinic confirmed that the minor had told him that he was leaving. Meanwhile, the security cameras revealed that the minor stayed inside the apartment for about 6 minutes.