Policia në Britani po apelon për gjetjen e 16-vjeçari shqiptar të zhdukur në muajin janar të këtij viti. Drilon Murtati, i cili është nga Shqipëria, u pa për herë të fundit më 24 janar të këtij viti në Brent dhe nuk është parë që nga ajo kohë. Ai gjithashtu u raportua i zhdukur në gusht të vitit të kaluar në Bournemouth por u gjet në fillim të shtatorit. Policia publikoi thirrjet e saj në rrjetet sociale duke kërkuar ndihmë për gjetjen e tij.

Policia ka nevojë për ndihmën tuaj për të gjetur 16-vjeçarin, Drilon MURTATI që u zhduk nga adresa e shtëpisë së tij në Brent që nga 24 janar të këtij viti. Drilon ka lidhje me HighWycombe dhe Guilford. Nëse e shihni shihet, telefononi në 101.

Por dy ditë më vonë, mediat britanike kanë njoftuar se policia bëri një tjetër njoftim për zhdukjen e tij.

A mund t’i ndihmoni kolegët tanë MPSBrent në kërkimin e tyre për për gjetjen e 16-vjeçarit të zhdukur Drilon Murati? Ai ka lidhje me Wycombe, telelfononi 101 nëse keni informacion për vendndodhjen e tij.
Të Shtunën, 15 Gusht 2020, rreth orës 11:00, 15-vjeçari asokohe u pa për herë të fundit në Bournemouth Town Center por të martën, 1 shtator të atij viti, Policia e Dorset konfirmoi se ai ishte gjetur. Nëse keni informacion, ju lutemi njoftoni policinë e Luginës së Thames ose Policinë e Brent

Police in Britain are appealing to find the 16-year-old Albanian missing in January this year. Drilon Murtati, who is from Albania, was last seen on January 24 this year in Brent and has not been seen since. He was also reported missing in August last year in Bournemouth but was found in early September. Police posted her calls on social media asking for help finding him.

Police need your help to find 16-year-old Drilon MURTATI who has been missing from his home address in Brent since January 24 this year. Drilon has ties to HighWycombe and Guilford. If you see it seen, call 101.

But two days later, British media reported that police made another announcement of his disappearance.

Can you help our MPSBrent colleagues in their search for the missing 16-year-old Drilon Murati? It has to do with Wycombe, call 101 if you have information on its location.
On Saturday, August 15, 2020, around 11:00 a.m., the 15-year-old was last seen at Bournemouth Town Center but on Tuesday, September 1 of that year, Dorset Police confirmed he had been found. If you have information, please notify Thames Valley Police or Brent Police.