17-vjeçari i cili mbeti i plagosur në masakrën e Velipojës ka treguar versionin e tij të ngjarjes. Ai, së bashku me Hasan Ferracakun, të dy të arrestuar janë dëshmitarët e ngjarjes.

Sot gjykata i ka lënë ata në burg, ndërsa 17-vjeçari ka treguar si ka nisur konflikti që degjeneroi në përdorimin e armëve të zjarrit.

Elmidin Dyli, nipi i Kujtim Ferracakut, i cili është një nga viktimat e kësaj masakre ka treguar se të dyja palët në konflikt ishin të armatosur, por pala tjetër kishte automatikë.

“Punoja tek gjyshi Kujtim Ferracaku si kamarier dhe pasi kam mbaruar punën rreth orës 23:30 kemi dalë me stafin e lokalit para hotel ‘Fantazisë’ për të pirë një kafe dhe aty kam dëgjuar debate që vinin përtej lokalit të Hasanit dhe siç kemi qenë bashkë kemi shkuar tek vendi në fjalë. Aty kam parë Hasanin që ishte në tavolinë me një person duke sqaruar debatin mes tyre, kishte edhe persona të tjerë të pranishëm. Në këtë kohë ka shkuar aty edhe Kujtimi, gjyshi im dhe ka lëshuar disa fjalë drejt tyre “janë marre këto punë, kush jeni ju” dhe aty kam dëgjuar krisma arme që më kanë ardhur në krah pas meje dhe kam parë gjyshin që është rrëzuar në tokë. Aty kanë filluar edhe të shtëna të tjera me armë zjarri. Armë ka patur gjyshi Kujtimi, Hasan Ferracaku dhe Abedin Ferracaku, djali i Hasanit kurse pala tjetër ka patur automatik. Kur ata kanë qëlluar gjyshi i është kundërpërgjigjur”, ka thënë Dyli.

Sipas prokurorisë dy shtetasit e arrestuar rrezikojnë burgim jo më pak se 25 vjet ose burgim të përjetshëm në bazë të veprave penale që dyshohet se kanë konsumuar.

Përveç dy të arrestuarve në kërkim janë edhe tre djemtë e Hasan Ferracakut, shtetasit Abedin, Astrit dhe Shyqyri Ferracaku si të përfshirë në ngjarjen e rëndë.

Elmidin Dyli, a 17-year-old who was injured in the Velipoja massacre, told his version of events. He, together with Hasan Ferracaku, both arrested are witnesses of the event.

Today, the court left them in prison, while the 17-year-old showed how the conflict that degenerated into the use of firearms started.

Elmidin Dyli, the nephew of Kujtim Ferracaku, who is one of the victims of this massacre, said that both sides in the conflict were armed, but the other side had automatic weapons.

“I worked at my grandfather Kujtim Ferracaku as a waiter and after I finished work around 23:30 we went out with the staff of the bar in front of the hotel ‘Fantasy’ to have a coffee and there I heard debates coming from beyond the bar of Hasan and how we were together we went to the place in question. There I saw Hasan who was at the table with one person explaining the debate between them, there were other people present. At this time, Kujtim, my grandfather, also went there and said a few words to them, “These things have been done, who are you?” land. Other gunshots were fired there. Kujtimi’s grandfather, Hasan Ferracaku and Abedin Ferracaku, Hasan’s son, had weapons, while the other side had automatic weapons. “When they shot, the grandfather responded,” said Dyli.

According to the prosecution, the two arrested citizens risk imprisonment of not less than 25 years or life imprisonment on the basis of criminal offenses suspected of having committed.

In addition to the two arrested, the three sons of Hasan Ferracaku, citizens Abedin, Astrit and Shyqyri Ferracaku are also wanted as involved in the serious event.