Një familje në Libohovë, është tmèrruar ditën e sotme, teksa brenda shtëpisë së tyre ka hyrë një gjárpër me zile, me një gjatësi të fríkshme prej 2.5 m.

Ngjarja ndodhi në shtëpinë e kryefamiljarit L.H dhe reagimi i shpejtë i njërit prej anëtarëve të familjes bëri të mundur që të shpètonin nga píckimi i rrèzikshëm i tij. Nië i ri nga familja ka marrë shpejt një lopatë pranë banesës dhe e gòditi gjárprin, duke e shmangur atë nga píckimi i një anëtari të familjes.

Sipas dëshmisë së dy banorëve, gjárpri i pazákontë kishte píckuar dy kuaj. Shkak për rritjen e agrèsivitetit të tij mendohet se është pikërisht moti i nxehtë dhe mungesa e ujit.

A family in Libohova was destroyed today, while a bell with a bell length of 2.5 m entered their house.

The incident took place at the home of the head of the family, L.H., and the quick reaction of one of the family members made it possible for them to escape from his dangerous death. A young man from the family quickly took a shovel near the apartment and snatched the snake, avoiding it by biting a family member.

According to the testimony of two residents, the unarmed squirrel had bitten two horses. The reason for the increase in its aggressiveness is thought to be precisely the hot weather and lack of water.