Dhunimi i një vajze të re nga një tjetër e cilësuar si gruaja e Nojës, shkaktoi bujë në rrjetet sociale pak kohë më parë. Vajza e dhunuar ka vendosur të flasë publikisht për ngjarjen.

Brisilda Rroku u dhunua gati në mënyrë barbare nga Margarita Gjoni, pasi kjo e fundit kishte marrë vesh se i dashuri i saj, Noja, e kishte tradhtuar me të.

“Me Nojën kam patur raport miqësor. Kam pak kohë që i njoh dhe nuk është aspak e vërtetë që më kanë mbajtur me bukë për dy vite. Nuk kam punuar në lokalin e tyre, vetëm i kam ndihmuar kur kam patur kohë të lirë. Unë kam punuar në një call center dhe s’kam pasur asnjë lidhje me Margaritën. Raporti jonë ka qenë rastësor, kam patur jetën time.

Më ftuan për kafe dhe më çuan në shtëpi, e më bënë presion me thika, më detyruan që të bëja video. Më morën nga çanta gjërat e mia dhe më bënë presion që të bëja videon.

Më thanë se do më vrisnin dhe më kërcënuan me familjen. Gjithashtu kanë ardhur e më kanë kërcënuar te shtëpia ime në prani të familjarëve’, tha 22-vjeçarja.

E pyetur nëse ka patur lidhje me Nojën, ajo e mohoi një gjë të tillë. “Nuk është aspak e vërtet se kam hyrë mes tyre, ata kanë pas probleme dhe unë nuk di shumë për to. Nuk kam patur shumë konfidenca me to, por di që kanë qenë të ndarë’, tha Brisilda.

Vajza thotë se prej tre javësh ndodhet në gjendje shumë të keqe dhe ndihet e kërcënuar. “Kam tre javë që jam në gjendje shumë të keqe, ndihem e kërcënuar, edhe thjesht nga rruge nga njerëzit. Kërkoj nga institucionet të më ndihmojnë të iki jashtë , nuk mundem të rri më këtu, ndihem e kërcënuar, uroj të jem shembull për ato që rrinë të heshtura, por dhe që shteti të reagojë përballë këtyre rasteve si i imi, uroj që zëri im të dëgjohet dhe të pakësohen këto raste në Shqipëri’, tha ajo.

The rape of a young girl by another, described as Noah’s wife, caused a stir on social networks a while ago. The raped girl has decided to speak publicly about the event.

Brisilda Rroku was raped almost barbarically by Margarita Gjoni, after the latter had found out that her boyfriend, Noja, had betrayed her.

“I had a friendly relationship with Noja. I have known them for some time and it is not at all true that they kept me with bread for two years. I did not work in their bar, I only helped them when I had free time. I worked at a call center and had nothing to do with Margarita. Our relationship has been casual, I have had my life.

They invited me for coffee and took me home, pressured me with knives, forced me to make videos. They took my things from my bag and pressured me to make the video.

I was told they would kill me and threatened me with my family. ‘They also came and threatened me at my house in the presence of my family,’ said the 22-year-old.

Asked if she had anything to do with Noah, she denied it. “It is not at all true that I entered between them, they had problems and I do not know much about them. “I did not have much confidence in them, but I know they were separated,” said Brisilda.

The girl says that she has been in a very bad condition for three weeks and feels threatened. “I have been in a very bad condition for three weeks, I feel threatened, even simply by people on the street. I ask the institutions to help me get out, I can no longer stay here, I feel threatened, I wish to be an example for those who remain silent, but also for the state to react in the face of these cases like mine, I wish my voice to these cases are heard and reduced in Albania ‘, she said.