Një i dyshuar i tretë pritet të dërgohet në Mbretërinë e Bashkuar i akuzuar për vrasjen e 36 vjeçarit shqiptar, Flamur Beqiri i njohur edhe si Alex.

Ai u qëllua për vdekje para gruas së tij Debora Krasniqi dhe fëmijës së vogël në pragun e shtëpisë në fund të vitit të shkuar. Shqiptari kishte blerë një shtëpi luksoze prej 1.5 milion paund në Battersea, në jugperëndim të Londrës.

Estevan Munizaga, 34 vjeç, do të ekstradohet nga Suedia në Aeroportin Heathrow në lidhje me vrasjen.

Tobias Andersson, 31 vjeç dhe Anis Fouad Hemissi, 23 vjeç, të dy nga Suedia, janë akuzuar tashmë për krimin.

Andersson gjithashtu u paraqit në gjykatë sot përmes lidhjes video në pritje të ekstradimit në MB nga Suedia javën e ardhshme.

Hetuesit Catherine Farrelly, pretendoi se Andersson u takua me personin e armatosur të dyshuar Anis Fouad Hemissi ditët që i paraprinë vrasjes. Ajo pretendoi se Andersson fluturoi për në Britani për t’i siguruar Hemissit një maskim dhe armë zjarri. Hemissi, nga Malmo, dhe Andersson gjithashtu nga Suedia, të dy akuzohen për vrasje.

Për më tepër, muajin e kaluar Clifford Rollex, 30 vjeç, nga Islington, në veri të Londrës, u akuzua për fshehjen e fakteve në lidhje me vrasjen.

Ai u dha garanci për t’u paraqitur më pas në Wood Green Crown Court në 30 nëntor, tha Policia Metropolitane.

Zonja Farrelly tha për Andersson: ‘Prokuroria thotë se ai në thelb ishte pjesë e një operacioni të gjatë dhe roli i tij ishte të ndihmonte Z. Hemissi në organizimin dhe ekzekutimin e veprës.

“Ky person arriti në Britani më 16 dhjetor të vitit të kaluar”.

Zonja Farrelly shtoi: Është një i pandehur tjetër që do të ekstradohet nesër nga Suedia, z. Munizaga.’

Kur Munizaga arrin në vend nesër, do të akuzohet zyrtarisht për vrasje, dëgjoi gjykata.

Hemissi mohoi vrasjen dhe posedimin e një pistoletë në fillim të këtij viti.

Andersson është akuzuar për vrasje dhe përballet me një seancë dëgjimore për fajësinë dhe përgatitjen e gjyqit më 26 janar të vitit të ardhshëm.

A third suspect is expected to be sent to the United Kingdom accused of killing 36-year-old Albanian Flamur Beqiri, also known as Alex.

He was shot dead in front of his wife Debora Krasniqi and a small child on the doorstep late last year. The Albanian had bought a luxury house worth 1.5 million pounds in Battersea, southwest London.

Estevan Munizaga, 34, will be extradited from Sweden to Heathrow Airport in connection with the murder.

Tobias Andersson, 31, and Anis Fouad Hemissi, 23, both from Sweden, have already been charged with the crime.

Andersson also appeared in court today via video link awaiting extradition to the UK from Sweden next week.

Investigators Catherine Farrelly claimed that Andersson met with suspected gunman Anis Fouad Hemissi in the days leading up to the murder. She claimed that Andersson flew to Britain to provide Hemiss with a camouflage and a firearm. Hemissi, from Malmo, and Andersson also from Sweden, are both charged with murder.

Moreover, last month Clifford Rollex, 30, from Islington, north London, was accused of concealing the facts about the murder.

He was guaranteed to appear in Wood Green Crown Court on November 30, Metropolitan Police said.

Ms Farrelly told Andersson: ‘The prosecution says he was essentially part of a lengthy operation and his role was to assist Mr Hemissi in organizing and executing the offense.

“This person arrived in Britain on December 16 last year.”

Ms. Farrelly added: There is another defendant who will be extradited tomorrow from Sweden, Mr. Munizaga. ‘

When Munizaga arrives in the country tomorrow, he will be formally charged with murder, the court heard.

Hemissi denied killing and possessing a pistol earlier this year.

Andersson has been charged with murder and faces a guilty plea and trial on Jan. 26 next year.