Arjan Shabanaj nga Selenica prej 9 ditësh ka humbur kontaktet ne familjen. Një 50 vjeçar nga qyteti i Selenicë është larguar nga shtëpia për të shkuar në qytetin e Vlorës dhe që prej datës 21 prill nuk është kthyer më në banesë dhe as ka kontaktuar me familjen.

Arjan Shabanaj, nuk rezulton të ketë probleme as ligjore dhe as shëndetësore. Shabanaj jetonte me nënën e tij dhe kishte disa muaj pa punë.

Kontakti i fundit ka qenë me nënën. Denoncimi për zhdukjen e tij është bërë edhe në polici, por ende asnjë përgjigje.

Arjan Shabanaj from Selenica has lost contact with his family for 9 days. A 50-year-old man from the city of Selenica left home to go to the city of Vlora and since April 21 he has not returned to his apartment nor has he contacted his family.

Arjan Shabanaj, does not turn out to have any legal or health problems. Shabanaj lived with his mother and had several months without work.

The last contact was with the mother. The denunciation of his disappearance has been made to the police, but still no response.