Kapet në PKK Hani i Hotit dhe vihet në pranga një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar , i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje

Falë bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit mes Njësisë së Posaçme të Kërkimit “Fast” me strukturat homologe të vendeve evropiane që bëjnë pjesë në rrjetin ENFAST, si dhe pas koordinimit të veprimeve me shërbimet e Policisë Kufitare të Hanit të Hotit u bë e mundur kapja dhe prangosja e 61 vjeçarit nga Fushë Arrëz, Pukë.

Shërbimt e Policisë Kufitare të Hanit të Hotit në bashkëpunim me Njësinë e Posaçme të Kërkimit në Policinë e Shtetit dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, në Pikën Kufitare të Hanit të Hotit bënë të mundur kapjen dhe prangosjen e personit në kërkim ndërkombëtar:

Fran Prendi 61 vjeç, lindur në fshatin Buhot, Njësia Administrative Rrape Bashkia Puke, i dënuar me burgim të përjetshëm .

Ky shtetas me vendim Nr 18, date 05.04.1994, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, është dënuar me burgim të përjetshem për veprën penale të “Vrasje me dashje për motive të dobëta”.

Dënimi i tij është bërë për arsye se me datë 09.03.1992, rreth orës 19.00, në vendin e quajtur tek rezervuari i qytetit Pukë, ka kryer krimin e vrasjes për motive të dobëta të një shtetasi.

Për këtë krim ky shtetas ishte arrestuar dhe ka qenë duke vuajtur dënimin në burgun e Bënçës Tepelene por me ngjarjet e vitit 1997, është larguar nga burgu.

Falë bashkëpunimit të Njësisë së Posaçme të Kërkimit “Fast”, me strukturat homologe të vendeve evropiane që bëjnë pjesë në rrjetin ENFAST, u mor infomacion për ardhjen e këtij shtetasi në drejtim të Shqipërisë , i cili në pikën e kalimit kufitar ka dhënë gjeneralitete të tjera me qëllim mos identifikimin, por është vënë në pranga pas verifikimeve të hollësishme.

Ky shtetas bënte pjesë në listën me 50 më të kërkuarit që janë objekt i punës së kësaj njësie të posaçme për t’i kapur.

Hani i Hotit is arrested at the BCP and an internationally wanted person sentenced to life imprisonment for murder is handcuffed

Thanks to the cooperation and exchange of information between the Special Search Unit “Fast” with counterpart structures of European countries that are part of the ENFAST network, as well as after coordination of actions with the Border Police services of Hani i Hotit, capture and handcuffing was possible. of 61 year old from Fushë Arrëz, Puka.

The Border Police Services of Hani i Hotit in cooperation with the Special Search Unit of the State Police and the Local Police Directorate of Shkodra, at the Border Crossing Point of Hani i Hotit made it possible to apprehend and handcuff an internationally wanted person:

Fran Prendi 61 years old, born in the village of Buhot, Administrative Unit Rrape Municipality of Puke, sentenced to life imprisonment.

This citizen with decision No. 18, dated 05.04.1994, of the Puka Judicial District Court, was sentenced to life imprisonment for the criminal offense of “Intentional homicide for weak motives”.

His sentence was made because on 09.03.1992, around 19.00, in the place called at the reservoir of the city of Puka, he committed the crime of murder for weak motives of a citizen.

For this crime, this citizen was arrested and was serving his sentence in Bënçë Tepelene prison, but with the events of 1997, he left the prison.

Thanks to the cooperation of the Special Search Unit “Fast”, with the counterpart structures of European countries that are part of the ENFAST network, information was received about the arrival of this citizen in the direction of Albania, who at the border crossing point has given other generalities. in order not to be identified, but was handcuffed after detailed verifications.

This citizen was part of the list of 50 most wanted who are the object of the work of this special unit to catch them.