Rruga nacionale Vlorë-Fier është bllokuar se është rrëzuar një pemë shekullore. Një lis shekullor ka zënë gjithë rrugën kryesore ndërsa nuk raportohet për të lënduar vecse për dëme materiale.

Rënia ka shkaktuar probleme me lëvizjen e mjeteve që duhet të kalojnë në rrugë dysore.

Faxweb.al mëson se tre mjete që ndodheshin të parkuar në anë të rrugës janë dëmtuar. Pas rënies të lisit të parë, është rrëzuar edhe një tjetër. Ndërkohë, njësoj si këto pemë shekullore janë edhe 5 të tjerë që rrezikojnë rënien.

Këto lisa janë në juridiksion të Monumentit të Kulturës.

The national road Vlora-Fier is blocked because a centuries-old tree has fallen. A century-old oak has occupied the entire main road while no injuries were reported except for property damage.

The fall has caused problems with the movement of vehicles that have to cross the two-lane road.

Faxweb.al learns that three vehicles parked on the side of the road were damaged. After the fall of the first oak, another one fell. Meanwhile, just like these centuries-old trees there are 5 others that risk falling.

These oaks are under the jurisdiction of the Cultural Monument.